แผนกอายุรกรรม

Medicine Department

– อายุรกรรมเป็นแผนกที่ให้การรักษาโรคทางอายุรกรรมทั่วไป เช่น · ปวดศีรษะ · ไข้เลือดออก · ปวดศีรษะไมเกรน · มือเท้าบวม · วิงเวียนศีรษะ · ใจสั่น มือสั่น · เครียด · ผื่นจากการแพ้ยา, อาหาร · นอนไม่หลับ · ปัสสาวะแสบขัด, ปัสสาวะมีเลือดปน · ไข้หวัด · แมลง / สัตว์ กัดต่อย · ไข้หวัดใหญ่ · ฉีดวัคซีนต่างๆ, ขอฉีดยา · โรคทางเดินอาหาร · ปวดท้อง (เหนือสะดือ) · โรคตับ · อาหารไม่ย่อย · โรคทางเดินน้ำดี · ท้องเสีย ท้องผูก · โรคตับอ่อน · ทางเดินอาหารส่วนต้น (หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร) · โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร · ทางเดินอาหารส่วนปลาย (ลำไส้ใหญ่) · โรคเบาหวาน เป็นต้น

– นอกจากนั้นยังให้การรักษาโรคทางอายุรกรรมที่ต้องการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาทิเช่น โรคต่อมไร้ท่อ ไทรอยด์เป็นพิษ โรคปอดและทางเดินหายใจ โรคไต โรคทางโลหิตวิทยา (เลือดจาง เกร็ดเลือดต่ำ มะเร็งในเม็ดเลือด โรคข้อและกล้ามเนื้อ โรคมะเร็ง โรคแพ้ภูมิตัวเอง)

Medicine Department

– อายุรกรรมเป็นแผนกที่ให้การรักษาโรคทางอายุรกรรมทั่วไป เช่น · ปวดศีรษะ · ไข้เลือดออก · ปวดศีรษะไมเกรน · มือเท้าบวม · วิงเวียนศีรษะ · ใจสั่น มือสั่น · เครียด · ผื่นจากการแพ้ยา, อาหาร · นอนไม่หลับ · ปัสสาวะแสบขัด, ปัสสาวะมีเลือดปน · ไข้หวัด · แมลง / สัตว์ กัดต่อย · ไข้หวัดใหญ่ · ฉีดวัคซีนต่างๆ, ขอฉีดยา · โรคทางเดินอาหาร · ปวดท้อง (เหนือสะดือ) · โรคตับ · อาหารไม่ย่อย · โรคทางเดินน้ำดี · ท้องเสีย ท้องผูก · โรคตับอ่อน · ทางเดินอาหารส่วนต้น (หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร) · โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร · ทางเดินอาหารส่วนปลาย (ลำไส้ใหญ่) · โรคเบาหวาน เป็นต้น

– นอกจากนั้นยังให้การรักษาโรคทางอายุรกรรมที่ต้องการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาทิเช่น โรคต่อมไร้ท่อ ไทรอยด์เป็นพิษ โรคปอดและทางเดินหายใจ โรคไต โรคทางโลหิตวิทยา (เลือดจาง เกร็ดเลือดต่ำ มะเร็งในเม็ดเลือด โรคข้อและกล้ามเนื้อ โรคมะเร็ง โรคแพ้ภูมิตัวเอง)

แพทย์ประจำคลินิค อายุรกรรม