โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง : ร่วมงานกับเรา

  • ประกาศรับสมัครงาน
รายชื่องาน
งาน อัตรา วันที่ประกาศรับ
แพทย์สูตินรีเวชศาสตร์ สมัครไม่ระบุจำนวน2 ธันวาคม 2562
แพทย์กุมารเวชศาสตร์ สมัครไม่ระบุจำนวน2 ธันวาคม 2562
แพทย์ออร์โธปิดิกส์ สมัครไม่ระบุจำนวน2 ธันวาคม 2562
เจ้าหน้าที่ห้องยา สมัคร12 ธันวาคม 2562
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ สมัคร12 ธันวาคม 2562
เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ สมัคร12 ธันวาคม 2562
เลขานุการสายแพทย์ สมัคร12 ธันวาคม 2562
พยาบาลวิชาชีพ ควบคุมโรคติดเชื้อ สมัคร12 ธันวาคม 2562
พยาบาลวิชาชีพ ผู้ป่วยใน (IPD) สมัคร22 ธันวาคม 2562
พยาบาลวิชาชีพ หออภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU) สมัคร12 ธันวาคม 2562
พยาบาลวิชาชีพ ห้องฉุกเฉิน (ER) สมัคร12 ธันวาคม 2562
พยาบาลวิชาชีพ ห้องคลอดและเด็กอ่อน (LR-NS) สมัคร32 ธันวาคม 2562
พยาบาลวิชาชีพ ห้องผ่าตัด (SCRUB NURSE) สมัคร32 ธันวาคม 2562
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วย (CSSD+OR) สมัคร12 ธันวาคม 2562


Copyright © 2018 || Thonburithungsong Hospital. All right reserved.