โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง : ร่วมงานกับเรา

  • ประกาศรับสมัครงาน
รายชื่องาน
งาน อัตรา วันที่ประกาศรับ
แพทย์สูตินรีเวชศาสตร์ สมัครไม่ระบุจำนวน14 มกราคม 2563
แพทย์วิสัญญี สมัครไม่ระบุจำนวน14 มกราคม 2563
แพทย์ออร์โธปิดิกส์ สมัครไม่ระบุจำนวน14 มกราคม 2563
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สมัคร114 มกราคม 2563
เจ้าหน้าที่บริการเคลื่อนย้าย สมัคร114 มกราคม 2563
โปรแกรมเมอร์ (Programmer) สมัคร114 มกราคม 2563
เจ้าหน้าที่บัญชี สมัคร114 มกราคม 2563
พยาบาลวิชาชีพ ควบคุมโรคติดเชื้อ สมัคร114 มกราคม 2563
พยาบาลวิชาชีพ ผู้ป่วยใน (IPD) สมัคร214 มกราคม 2563
พยาบาลวิชาชีพ หออภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU) สมัคร114 มกราคม 2563
พยาบาลวิชาชีพ ห้องฉุกเฉิน (ER) สมัคร214 มกราคม 2563
พยาบาลวิชาชีพ ห้องคลอดและเด็กอ่อน (LR-NS) สมัคร314 มกราคม 2563
พยาบาลวิชาชีพ ห้องผ่าตัด (SCRUB NURSE) สมัคร314 มกราคม 2563
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วย (CSSD+OR) สมัคร114 มกราคม 2563


Copyright © 2018 || Thonburithungsong Hospital. All right reserved.