โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง : ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่บัญชี

ต้องการ:
1 ตำแหน่ง

ประกาศเมื่อ:
14 มกราคม 2563

รายละเอียดงาน:

ตำแหน่งที่ต้องการ

 • เจ้าหน้าที่บัญชี
 • Full-Time

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการประสานงานและทักษะการสื่อสารดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการทำงานเป็นทีม ละเอียด รอบคอบ
 • มีทักษะภาษาอังกฤษและทักษะคอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีหรือบัญชีลูกหนี้ 0-3 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบเอกสารใบแจ้งหนี้ ที่เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยนำส่งให้
 • จัดเตรียมเอกสารในการเรียกเก็บเงิน (ใบวางบิล) ให้กับบริษัทคู่สัญญา
 • ติดตาม ทวงถามหนี้ ที่เกินกำหนดชำระ
 • ดำเนินการในการออกใบแจ้งหนี้ , ใบเสร็จรับเงิน , ให้กับลูกหนี้อื่น ๆ (ค่าเช่าพื้นที่ , ค่าน้ำ , ค่าไฟฟ้า เป็นต้น )
 • ตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายได้ค่ารักษาพยาบาลจากคู่สัญญา และรายได้จากลูกหนี้อื่น ให้ถูกต้อง
 • ปฎิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

*หากมีประสบการณ์ด้านงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ใบสมัครงาน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ คลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 075-808-880

ท่านสามารถส่งใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ หรือส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล์ ththungsong.hr@gmail.com
หรือ บริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จำกัด
88/8 ม.1 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
 • *ชื่อ

  เพศ:               
  *อายุ ปี

  ประสบการณ์ทำงาน ปี
     
  *เงินเดือนที่ต้องการ บาท

  *โทรศัพท์

  *อีเมล์

  ประวัติการทำงาน


  *แนบ resume/ใบสมัครงาน

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (1)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (2)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (3)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน

  แนบ เอกสารอื่นๆ  ย้อนกลับ