โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังติดเชื้อโควิด Long Covid (Medium)

โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง มีแพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด และกังวลต่อผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อร่างกาย สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิดบางรายอาจมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิม แพ็คเกจ Long Covid ของเรามีบริการตรวจหลายรายการและพร้อมให้คำแนะนำ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังติดเชื้อโควิด Long Covid (Medium)

โปรแกรมตรวจ Long Covid Small

โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง มีแพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด และกังวลต่อผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อร่างกาย สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิดบางรายอาจมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิม แพ็คเกจ Long Covid ของเรามีบริการตรวจหลายรายการและพร้อมให้คำแนะนำ

การเตรียมตัวรับบริการ

กรุณาพักผ่อนให้เพียงพอ งดน้ำและอาหาร ก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง โปรแกรมตรวจสุขภาพ Long Covid นี้เหมาะสำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิดและรักษาหายดีแล้ว 4-12 สัปดาห์ขึ้นไป

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแพ็กเกจนี้

 • ระยะเวลารับบริการประมาณ 30-60 นาที ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของผู้รับบริการ
 • ทราบผลได้ภายในวันที่รับบริการ ระยะเวลารอผลอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง
 • ผู้รับบริการสามารถระบุได้ว่าต้องการทราบผลทางโทรศัพท์ หรืออีเมล และสามารถเข้ารับฟังผลด้วยตัวเองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและมีแพทย์เป็นผู้แจ้งผลให้ทราบ

สำหรับอาการ Long Covid ที่มีการสำหรับผู้ติดเชื้อโควิดหลังได้รับเชื้อนาน 4-12 สัปดาห์ มีอาการที่พบได้บ่อย

 • ลิ้นไม่รับรส 
 • จมูกไม่ได้กลิ่น
 • เหนื่อยง่ายอ่อนแรง
 • หายใจติดขัด
 • ปวดศรีษะ
 • ไอเจ็บหน้าอก
 • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
 • ท้องเสีย

เงื่อนไข

 • แพ็คเกจตรวจสุขภาพดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมส่วนลดอื่นๆ ของโรงพยาบาล
 • กรณี ไม่สามารถรับบริการได้ในบางรายการ หรือทุกรายการ โรงพบาบาลขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สถานที่ : โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เบอร์ติดต่อ 075-808888

โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังติดเชื้อโควิด Long Covid (Medium)

ราคา (Price) จาก 7,040 บาท เหลือ 2,888 บาท

รายการตรวจ (18 รายการ)
ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
ตรวจวัดความดันโลหิตและการเต้นของหัวใจ (Blood Pressure/Heart Rate)
ตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI)
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Analysis)
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไตในเลือด (Creatinine)
ตรวจอัตราการกรองของไต (eGFR)
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGOT)
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGPT)
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด (LDL-Cholesterol)
ตรวจระดับเกลือแร่ในเลือด (Electrolyte)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
ตรวจหาค่าเฉลี่ยของน้ำตาลในเลือด (HbA1C)
ตรวจหาภาวะการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน (D-Dimer)
ตรวจค่าบ่งชี้การอักเสบ (CRP)
เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)
สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ