โปรแกรมกายภาพบำบัด (A3)

โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง มีโปรแกรมกายภาพบำบัดสำหรับแก้ปัญหาสุขภาพและรักษาดูแลร่างกายจากอาการเจ็บปวด เช่น ข้อเข่าเสื่อม ปวดหลัง ออฟฟิศซินโดรม นิ้วล็อก และยังช่วยป้องกันและรักษาการเกิดโรคทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่ยังไม่มีอาการเจ็บปวด โดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โปรแกรมกายภาพบำบัด (A3)

โปรแกรมกายภาพบำบัด

โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง มีโปรแกรมกายภาพบำบัดสำหรับแก้ปัญหาสุขภาพและรักษาดูแลร่างกายจากอาการเจ็บปวด เช่น ข้อเข่าเสื่อม ปวดหลัง ออฟฟิศซินโดรม นิ้วล็อก และยังช่วยป้องกันและรักษาการเกิดโรคทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่ยังไม่มีอาการเจ็บปวด โดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ

การเตรียมตัวรับบริการ

กรุณาพักผ่อนให้เพียงพอ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอลร์ก่อนเข้ารับบริการ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแพ็กเกจนี้

 • ระยะเวลารับบริการประมาณ 1-2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของผู้รับบริการ
 • ใช้เวลารักษา 1 ชั่วโมง
 • นักกายภาพบำบัดจะเป็นผู้ประเมินอาการและเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับแผนการรักษาในแต่ละบุคคล

ประโยชน์ในการทำการภาพบำบัดเช่น

 • ลดปวด
 • ลดการอักเสบ
 • เพิ่มการไหลเวียนโลหิต
 • กระตุ้นกระบวนการเมตาบอลิซึม
 • ลดบวม
 • กระตุ้นกระบวนการ healing process

เงื่อนไข

 • แพ็คเกจดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมส่วนลดอื่นๆ ของโรงพยาบาล
 • กรณี ไม่สามารถรับบริการได้ในบางรายการ หรือทุกรายการ โรงพบาบาลขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คลินิคกายภาพบำบัด (Physical therapy clinic) ระยะเวลาให้บริการ : 8.00-17.00

สถานที่ : โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เบอร์ติดต่อ 075-808888

โปรแกรมกายภาพบำบัด (A3)

ราคาปกติต่อครั้ง 980 บาท ราคาต่อ 5 ครั้ง 3,200 บาท

รายการทำกายภาพบำบัด (3 รายการ)
การรักษาด้วยคลื่อนสั้น
กระตุ้นไฟฟ้าลดปวด
อัลตร้าซาวด์ 1 จุด

** หมายเหตุ 

 • A เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดมาก (Painscore 6/10)
 • B เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดมาก (Painscore 1-5/10)