คลินิกเฉพาะทางและอื่นๆ.
null

สูตินรีเวชกรรม

ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษา โรคของสตรีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและ มีประสบการณ์ด้าน สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา บริการตรวจ Ultrasound แบบ 4 มิติ
null

ศัลยกรรมทั่วไป

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางศัลยกรรม โดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทาง ที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง…
null

อายุรกรรมทั่วไป

ให้บริการคำแนะนำ ปรึกษา ดูแล รักษา โรคทั่วไป เจ็บป่วยเฉียบพลัน ตลอดจนโรคที่เจ็บป่วยเรื้อรัง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง…
null

กุมารเวชกรรม

ให้บริการวินิจฉัยและรักษาโรคต่าง ๆ ในผู้ป่วยเด็ก โดยแผนกกุมารเวชกรรมที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง เรามีทีมกุมารแพทย์ที่มากประสบการณ์
null

ศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูและข้อ

ตรวจรักษาโรคทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ โดยแพทย์ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกระดูกสันหลัง ข้อเข้า ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
null

แผนก Check Up

ให้บริการการตรวจสุขภาพประจำปีที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัย และ บริการตรวจสุขภาพตามอาชีวอนามัย ได้แก่ บริการตรวจการได้ยินโดยใช้ตู้ตวจการได้ยินโดยเฉพาะ
null

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บอุบัติเหตุ และผู้ป่วยวิกฤติที่ต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการช่วยชีวิตผู้ป่วย นอกจากนี้เรายังให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
null

แผนก X-ray

ศูนย์เอกซเรย์และภาพวินิจฉัย X-RAY and Imaging Center
มีอุปกรณ์การตรวจภาพทางรังสีที่ทันสมัย เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยความผิดปกติต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ได้มาตรฐาน
null

แผนกไตเทียม

ให้บริการตรวจรักษาด้านโรคเกี่ยวกับไตอย่างครบวงจร โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
null

แผนกกายภาพบำบัด

ให้คำปรึกษา รักษา และ ฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหว และลดความเจ็บปวด เสริมสร้างกล้ามเนื้อและฟื้นฟูร่างกายให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกาย หรือ โรคที่เจ็บปวด จากกล้ามเนื้อ เส้นประสาทกดทับ หรือกระดูก โดยเน้นให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ โดยไม่ใช้วิธี
null

แผนก ICU

แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU) ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤติ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยรักษา และเฝ้าระวังสภาวะของผู้ป่วยด้วยการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ภายใต้ความรู้และประสบการณ์ของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาต่างๆ พร้อมทีมพยาบาลผู้มีความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยหนักซึ่งได้รับการอบรม ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติและการช่วยชีวิตขั้นสูง