โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง

โรงพยาบาลครอบครัวแห่งใหม่ใจกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชติดต่อสอบถาม

บริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จำกัด 88/8 หมู่ที่ 1 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

โทร 075808888 มือถือ 0630796888 ติดต่อ คุณกมลทิพย์ ชัยฤกษ์ (สมัครงาน)
Email: ththungsong.hr@gmail.com