Dr.WIPADA TABTIMHOM, MD.

พญ.วิภาดา ทับทิมหอม

โสต ศอ นาสิกแพทย์ (ว.54811)

นาสิกวิทยา

พญ.วิภาดา ทับทิมหอม

โสต ศอ นาสิกแพทย์ (ว.54811)

นาสิกวิทยา

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต
  • วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกวิทยา

สถาบันการศึกษา

  • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

วันและเวลาออกตรวจแพทย์

วันจันทร์ หยุดตรวจ
วันอังคาร หยุดตรวจ
วันพุธ หยุดตรวจ
วันพฤหัสบดี หยุดตรวจ
วันศุกร์ หยุดตรวจ
วันเสาร์ 08:00 - 20.00 น.
วันอาทิตย์ 08:00 - 20.00 น.

*ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ