ติดต่อเรา

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง

  • 88/8 หมู่ที่ 1 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทร.075-808888               Email : [email protected]

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง

  • 88/8 หมู่ที่ 1 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทร.075-808888               Email : [email protected]

แผนที่และที่อยู่

ติดตามเรา