ร่วมงานกับเรา

ช่องทางการยื่นเอกสารสมัครงาน มี 3 ช่องทางดังนี้

  • ส่งประวัติส่วนตัวมายัง E-mail : [email protected]
  • กรอกใบสมัครอออนไลน์
  • ดาวน์โหลดใบสมัคร ส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่ถึงฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ที่อยู่ 88/8 หมู่ที่ 1 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

ช่องทางการยื่นเอกสารสมัครงาน มี 3 ช่องทางดังนี้

  • ส่งประวัติส่วนตัวมายัง E-mail : [email protected]
  • กรอกใบสมัครอออนไลน์
  • ดาวน์โหลดใบสมัคร ส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่ถึงฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ที่อยู่ 88/8 หมู่ที่ 1 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

- กรอกใบสมัครออนไลน์

- ดาวน์โหลดใบสมัคร