พญ.อรทัย เที่ยงธรรม

อายุรแพทย์ (ว.35236)

อายุรกรรม

พญ.อรทัย เที่ยงธรรม

อายุรแพทย์ (ว.35236)

อายุรกรรม

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาบัตร แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์

สถาบันการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

วันและเวลาออกตรวจแพทย์

วันจันทร์ 08:00 - 17.00 น.
วันอังคาร 08:00 - 17.00 น.
วันพุธ ตามตารางเวรแพทย์
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17.00 น.
วันศุกร์ 08:00 - 17.00 น.
วันเสาร์ ตามตารางเวรแพทย์
วันอาทิตย์ ตามตารางเวรแพทย์

*ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ