คลินิกเฉพาะทาง

  • หน้ารวม
  • เอกซเรย์และภาพวินิจฉัย
  • อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
  • คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
  • คลินิกสูตินรีเวชกรรม
  • คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
  • คลินิกกุมารเวชกรรม
  • คลินิกตรวจสุขภาพ
คลินิกตรวจสุขภาพ

ที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสงศูนย์ตรวจสุขภาพจะให้คำแนะนำผู้รับบริการเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการเลือกโปรแกรมการตรวจที่เหมาะสม โดยท่านจะได้รับคำแนะนำที่พิถีพิถันเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดำเนินชีวิต, ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต, ประวัติพันธุกรรม, หรือแม้กระทั่งปัจจัยความเสี่ยงจากการทำงานที่อาจทำให้เกิดโรค โปรแกรมตรวจสุขภาพถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ต่อความต้องการของทุกบุคคล

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

คลินิกอายุรกรรมที่โรงพยาบาลธนุบรี ทุ่งสง มุ่งเน้นการให้บริการที่มีมาตรฐานและเป็นมิตรต่อผู้ป่วยทุกท่าน ด้วยทีมแพทย์อายุรแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรการรับรองจากสภาแพทย์ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการตรวจรักษาโรคต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญในกระบวนการให้บริการที่เข้าถึงง่ายและเป็นมิตร รวมถึงการดูแลอย่างเข้าใจในทุกขั้นตอน

ศูนย์เอกซเรย์และภาพวินิจฉัย

แผนกเอกซเรย์และภาพวินิจฉัย ที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง เราใส่ใจดูแลให้บริการศูนย์เอกซเรย์และภาพวินิจฉัย X-RAY and Imaging Center มีอุปกรณ์การตรวจภาพทางรังสีที่ทันสมัย เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยความผิดปกติต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ได้มาตรฐาน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง เราใส่ใจดูแลให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บอุบัติเหตุ และผู้ป่วยวิกฤติที่ต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการช่วยชีวิตผู้ป่วย นอกจากนี้เรายังให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

คลินิกกุมารเวชกรรม

แผนกกุมารเวชกรรม ที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง เราใส่ใจดูแลให้บริการวินิจฉัยและรักษาโรคต่าง ๆ ในผู้ป่วยเด็ก โดยแผนกกุมารเวชกรรมที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง เรามีทีมกุมารแพทย์ที่มากประสบการณ์ พร้อมด้วยพยาบาลที่มีประสบการณ์ เฉพาะทาง ในแผนกกุมารเวชกรรม ตกแต่งด้วย บรรยากาศที่สดใส น่ารัก และสนุกสนาน มีพื้นที่สำหรับเล่น สภาพแวดล้อมเหมาะสำหรับเด็ก ทำให้การ พบแพทย์ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไป มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้บริการทุกวัน

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

แผนกศัลยกรรมทั่วไป ที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง เราใส่ใจดูแลให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางศัลยกรรม โดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทาง ที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้บริการทุกวัน บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางศัลยกรรมมุ่งเน้นการป้องกัน รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วย ภายใต้การดูแลของทีมศัลยแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางและประสบการณ์สูง

คลินิกสูตินรีเวชกรรม

แผนกสูตินรีเวชกรรม ที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง เราใส่ใจดูแลให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคของสตรีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้าน สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  บริการตรวจ Ultrasound แบบ 4 มิติ ให้บริการฝากครรภ์และบริการคลอดทั้งคลอดธรรมชาติและผ่าตัดคลอด โดยห้องคลอดและห้องผ่าตัดที่ทันสมัยและสะดวกสบาย  มีเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง คอยให้การดูแลอย่างใกล้ชิด