Dr.SONGTAM NGODNGAMTAWEESUK, MD.

นพ.ทรงธรรม งดงามทวีสุข

อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง(ว.56462)

ประสาทวิทยา

นพ.ทรงธรรม งดงามทวีสุข

อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง(ว.56462)

ประสาทวิทยา

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาบัตร แพทยศาสตรบัณฑิต
  • วุฒิบัตร สาขาประสาทวิทยา

สถาบันการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

วันและเวลาออกตรวจแพทย์

วันจันทร์ 08:00 - 17.00 น.
วันอังคาร 08:00 - 17.00 น.
วันพุธ 08:00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17.00 น.
วันศุกร์ 08:00 - 17.00 น.
วันเสาร์ หยุดตรวจ
วันอาทิตย์ หยุดตรวจ

*ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ