DR.TEERASAK TIPSREE,MD.

นพ.ทีระศักดิ์ ทิพย์ศรี

วิสัญญีแพทย์ (ว.21449)

วิสัญญีวิทยา ,การบำบัดความปวด

นพ.ทีระศักดิ์ ทิพย์ศรี

วิสัญญีแพทย์ (ว.21449)

วิสัญญีวิทยา ,การบำบัดความปวด

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาบัตร แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2)
  • วุฒิบัตร วิสัญญีวิทยา
  • ประกาศนียบัตร การบำบัดความปวด

สถาบันการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

วันและเวลาออกตรวจแพทย์

วันจันทร์ 08:00 - 17.00 น.
วันอังคาร 08:00 - 17.00 น.
วันพุธ 08:00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17.00 น.
วันศุกร์ 08:00 - 17.00 น.
วันเสาร์ หยุดตรวจ
วันอาทิตย์ หยุดตรวจ

*ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ