Dr.AMMARIN TIRANUNTAKUL, MD.

นพ.อัมรินทร์ ติรนันทกุล

อายุรแพทย์,แพทย์อาชีวเวชศาสตร์(ว.41710)

อายุรกรรม

อาชีวเวชศาสตร์

นพ.อัมรินทร์ ติรนันทกุล

อายุรแพทย์,แพทย์อาชีวเวชศาสตร์(ว.41710)

อายุรกรรม,อาชีวเวชศาสตร์

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาบัตร แพทยศาสตรบัณฑิต
  • วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์
  • วุฒิบัตร อาชีวเวชพื้นฐานสำหรับแพทย์ 

สถาบันการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหิดล
  • โรงพยาบาลชลบุรี
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

วันและเวลาออกตรวจแพทย์

วันจันทร์ 08:00 - 17.00 น.
วันอังคาร 08:00 - 17.00 น.
วันพุธ 08:00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17.00 น.
วันศุกร์ 08:00 - 17.00 น.
วันเสาร์ ตามตารางเวรแพทย์
วันอาทิตย์ ตามตารางเวรแพทย์

*ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ