บริษัทประกัน

โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง มีความยินดีให้บริการ ผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันกลุ่มหรือ พ.ร.บ. และอื่นๆ สามารถใช้สิทธิได้ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ทั้งนี้เป็นไปตามความคุ้มครองที่ระบุในกรมธรรม์

โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง มีความยินดีให้บริการ ผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันกลุ่มหรือ พ.ร.บ. และอื่นๆ สามารถใช้สิทธิได้ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ทั้งนี้เป็นไปตามความคุ้มครองที่ระบุในกรมธรรม์

โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง มีความยินดีให้บริการ ผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันกลุ่มหรือ พ.ร.บ. และอื่นๆ สามารถใช้สิทธิได้ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ทั้งนี้เป็นไปตามความคุ้มครองที่ระบุในกรมธรรม์

บริษัทประกัน

สิ่งที่ควรเตรียมเมื่อท่านเข้ารับการบริการที่โรงพยาบาลมีดังนี้

 • บัตรประกัน
 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้

สำหรับ พรบ. สิ่งที่ควรเตรียมมีดังนี้

 • สำเนาใบกรมธรรม์
 • สำเนาทะเบียนรถ
 • สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้(หากอายุไม่ถึง 7 ปี ใช้สำเนาสูติบัตรแทน)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบขับขี่ (ถ้ามี)

หน่วยงานที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าประกัน

 • หน่วยงานเวชระเบียนและลูกค้าสัมพันธ์: 075-808 888 ต่อ 2123, 2124
 • หน่วยงานบริการรับผู้ป่วยใน: 075-808 888 ต่อ 2112
 • หน่วยงานการเงิน: 075-808 888 ผู้ป่วยนอก ต่อ 2182, 2183 ผู้ป่วยใน ต่อ 2184
 • หน่วยงานการตลาดและสื่อสารองค์กร: 075-808 888 ต่อ 3312, 3314

รายชื่อบริษัทประกันภัย

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขา ธุรกิจพันธมิตร
บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเศรษฐกิจ จำกัด (มหาชน)
บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท SOKXAY INSURANCE (บริษัทโชคชัย ประกันภัย จำกัด สปป.ลาว)
บริษัท TKI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED
บริษัท Tokojaya Lao Assurance COMPANY LIMITED
บริษัท LY HOUR INSURANCE PLC