แพ็คเกจฝากคลอดปีมังปังทั้งปี ฝากครรภ์ยันผ่าคลอด(4 คืน 5 วัน)

ลูกเปรียบเสมือนของขวัญอันวิเศษ ต้อนรับสมาชิกครอบครัวตัวน้อยด้วยแพ็คเกจฝากครรภ์ยันผ่าคลอด ที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง เราพร้อมให้การดูแลทั้งคุณแม่และสมาชิกครอบครัวตัวน้อยตลอด 24 ชั่วโมง โดยรับการดูแลโดยกุมารแพทย์ สูตินารีแพทย์พร้อมทั้งพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ช่วงเวลาตั้งครรภ์กระทั่งคลอดบุตรเป็นเวลาคุณภาพ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

แพ็คเกจฝากคลอดปีมังปังทั้งปี ฝากครรภ์ยันผ่าคลอด(4 คืน 5 วัน)

แพ็คเกจฝากคลอดปีมังปังทั้งปี ฝากครรภ์ยันผ่าคลอด(4 คืน 5 วัน)

 • ลูกเปรียบเสมือนของขวัญอันวิเศษ ต้อนรับสมาชิกตัวน้อยของครอบครัวด้วยแพ็คเกจฝากครรภ์พร้อมผ่าตัดคลอด ที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง เราพร้อมให้การดูแลทั้งคุณแม่และสมาชิกตัวน้อย ตลอด 24 ชั่วโมง รับการดูแลโดยกุมารแพทย์  สูติ-นารีแพทย์ พร้อมทั้งพยาบาลชำนาญการ เพื่อให้ช่วงเวลาตั้งครรภ์กระทั่งคลอดบุตรเป็นเวลาคุณภาพ
 • การฝากครรภ์ เป็นการดูแลสุขภาพครรภ์ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ไปจนถึงก่อนคลอด โดยว่าที่คุณแม่มือใหม่ที่เริ่มตั้งครรภ์ หรือคุณแม่ครรภ์ที่ 2 , 3 ควรพบแพทย์เพื่อฝากครรภ์ทันทีเมื่อทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์ และเข้ารับการตรวจครรภ์ตามที่แพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คุณแม่และลูกในท้องมีสุขภาพที่แข็งแรงและปลอดภัย

การดูแลหลังรับบริการ

 • รับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่และรับประทานผักผลไม้ที่มีกากใยป้องกันอาการท้องผูก
 • หมั่นเคลื่อนไหวขยับร่างกายบ่อยๆ และละเว้นการทำงานหนักหรือยกสิ่งของหนัก
 • งดการมีเพศสัมพันธ์ประมาณ 2 เดือน
 • ถ้าน้ำคาวปลาหลังจาก 2 สัปดาห์แล้วสังเกตน้ำคาวปลายังมีสีแดง ควรเข้าพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ให้คำปรึกษาเพราะอาจจะเกิดการอักเสบ
 • ห้ามให้แผลโดนน้ำประมาณ 1 สัปดาห์หลังจากผ่าคลอด
 • หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะประมาณ 6 สัปดาห์
 • หากสังเกตุแล้วมีอาการอื่นๆควรรีบพบแพทย์ทันที

เงื่อนไข

 • แพ็คเกจฝากครรภ์ยันผ่าคลอด ดังกล่าว มีระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567
 • สามารถเข้าร่วมแพ็คเกจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 8 – 16 สัปดาห์
 • ชำระเงินมัดจำแพ็คเกจ จำนวน 50,000 บาท ในการเข้ารับบริการฝากครรภ์ครั้งแรก
 • แพ็คเกจดังกล่าว ไม่รวมค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่ายา วัคซีน หรือเวชภัณฑ์อื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการในแพ็คเกจ
 • กรณีฝากครรภ์ มีรายการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการในแพ็กเกจ จะคิดค่าใช้จ่ายตามราคาปกติและลูกค้าชำระเงินในวันรับบริการ
 • การผ่าตัดคลอด ไม่รวมกรณีใช้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่าง (ยาสลบ)
 • การผ่าตัดคลอด ไม่รวมถึง กรณีมารดามีโรคประจำตัว มีภาวะแทรกซ้อน หรือมีปัญหาสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์ อาจมีความจำเป็นต้องใช้ยา หรือการรักษาอื่นๆ นอกเหนือจากแพ็กเกจ
 • ไม่รวมกรณีทารกมีภาวะตัวเหลืองและจำเป็นต้องส่องไฟ
 • หากมีความประสงค์ เข้าพักห้องพักที่ราคาสูงกว่าแพ็กเกจ ทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มจากส่วนต่างของค่าห้องพักในแพ็กเกจ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก อาทิ ค่าโทรศัพท์ อาหารญาติ หรือเครื่องดื่ม ทางโรงพยาบาลจะคิดในราคาปกติ ไม่สามารถรวมอยู่ในแพ็กเกจ
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของโรงพยาบาลได้
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ฝากคลอดปีมังปังทั้งปี ฝากครรภ์ ยันผ่าคลอด 4 คืน 5 วัน  ราคา 71,888บาท ราคานี้รวมตรวจคัดกรองความผิดปกติด้านจำนวนของโครโมโซมทารก (NIFTY) และอัลตร้าซาวด์ดูการเจริญเติบโตของทารกร่วมกับอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ 

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รับ 500 ท้องเท่านั้น!!

สถานที่ : โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เบอร์ติดต่อ 075-808888

แพ็คเกจฝากคลอดปีมังปังทั้งปี ฝากครรภ์ยันผ่าคลอด(4 คืน 5 วัน)

ราคาแพ็คเกจ 71,888 บาท รับแค่ 500 เคส เท่านั้น

รายละเอียดรายการตรวจ
รายการตรวจฝากครรภ์
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC 2 ครั้ง
- ตรวจกรุ๊ปเลือด ABO Blood Group, Rh group 1 ครั้ง
- ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ Urine Analysis 10 ครั้ง
- ตรวจคัดกรองหาเชื้อ เอชไอวี Anti HIV 2 ครั้ง
- ตรวจคัดกรองพาหะธาลัสซีเมีย DCIP 1 ครั้ง
- ตรวจคัดกรองหาเชื้อซิฟิลิส VDRL 2 ครั้ง
- ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี HBs Ag 2 ครั้ง
- ตรวจระดับน้ำตาล 50 mg GCT 50 mg 1 ครั้ง
- ตรวจคัดกรองความผิดปกติด้านจำนวนของโครโมโซมทารก NIFTY 1 ครั้ง
- อัลตร้าซาวด์ดูการเจริญเติบโตของทารก
- Transabdominal ultrasonography for Fetal Development 6 ครั้ง
- อัลตร้าซาวด์ดูการเจริญเติบโตของทารก ร่วมกับอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ
- Transabdominal ultrasonography for Fetal Development and Ultrasound 4D 4 ครั้ง
- วัคซีนป้องกัน โรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน
- Tetanus, diphtheria, and pertussis: Tdap vaccine 1 ครั้ง
- วัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ Influenza tvaccine
- วิตามินสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ Folic Acid
- แคลเซียมเสริม สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ CALCIUM
- วิตามินรวม บำรุงคุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์ให้ทารกมีพัฒนาการ ที่สมบูรณ์แข็งแรง MULTIVITAMIN
รายการคลอด
- ห้องพัก 4 คืน 5 วัน สำหรับมารดา พร้อมอาหาร
- Patient rooms 5 days 4 nights package (meal included)
- ค่าเตียงทารกแรกเกิด รวมค่าบริการ Crib service fees
- ค่าอาหาร ตามแผนการรักษาของแพทย์
- Meal cost according to treatment plan
- ค่าแพทย์ สูตินรีแพทย์ (ผ่าตัดคลอด)
- Obstetrician-gynecologist Doctor's fee
- ค่าแพทย์ วิสัญญีแพทย์ (ผ่าตัดคลอด)
- Anesthesiologist Doctor's fee
- ค่าแพทย์ กุมารแพทย์ Pediatrician Doctor's fee
- ค่าตรวจการทำงานของหัวใจทารกขณะอยู่ในครรภ์ ระหว่างรอคลอด NST
- ค่าห้องผ่าตัด และห้องพักฟื้น หลังผ่าตัดคลอด
- Operating room and Recovery room fees
- ค่ายา, ยาระงับความรู้สึก, เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
- Drug ,Anesthesia, medical supplies, Operation Instruments‘ fees
- เครื่องมือและยาระงับความรู้สึก (ยาฉีดเข้าช่องไขสันหลัง) Spinal anesthesia
- ยา และเวชภัณฑ์ ที่จำเป็น ระหว่างนอนโรงพยาบาล
- Medicine and medical supplies During the hospital stay
- รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับมารดาและทารก
- Laboratory Examination for Mother and Baby
- ตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารก Micro bilirubin , MB
- ตรวจคัดกรองการได้ยินสำหรับทารกแรกเกิด
- Newborn Hearing Screening Test
- วัคซีนแรกเกิดป้องกันวัณโรค BCG
- วัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี Hepatitis B dose 1
- วิตามิน เค (ชนิดฉีด) สำหรับทารก Vitamin K
- ให้การดูแลมารดาและทารก หลังคลอด Puerperium and baby care
- ของใช้สำหรับทารกแรกเกิด ขณะอยู่ในโรงพยาบาล
- TTH Gift Set
- สมุดบันทึกลูกน้อย คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
- Developmental Surveillance and Promotion Manual
- บริการจัดทำใบสูติบัตร Birth certificate

**    หากต้องการ Upgrade ห้องพัก ทางโรงพยาบาล คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มจากส่วนต่างของค่าห้องพักจากแพ็คเกจ