Dr.THAPANEE PRAIPISUT, MD.

พญ.ฐาปนีย์ ไพรพิสุทธิ์

อายุรแพทย์ (ว.46812)

อายุรกรรม

พญ.ฐาปนีย์ ไพรพิสุทธิ์

อายุรแพทย์ (ว.46812)

อายุรกรรม

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาบัตร แพทยศาสตรบัณฑิต
  • วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์

สถาบันการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

วันและเวลาออกตรวจแพทย์

วันจันทร์ ตามตารางเวรแพทย์
วันอังคาร 08:00 - 17.00 น.
วันพุธ 08:00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17.00 น.
วันศุกร์ 08:00 - 17.00 น.
วันเสาร์ ตามตารางเวรแพทย์
วันอาทิตย์ ตามตารางเวรแพทย์

*ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ