Dr.THANUTCHA MAHATHUMNUCHOK, MD.

พญ. ธนัชชา มหาทำนุโชค

กุมารแพทย์ (ว.53826)

กุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

พญ.ธนัชชา มหาทำนุโชค

กุมารแพทย์ (ว.53826)

กุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาบัตร แพทยศาสตรบัณฑิต
  • วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

สถาบันการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

วันและเวลาออกตรวจแพทย์

วันจันทร์ 08:00 - 17.00 น.
วันอังคาร 08:00 - 17.00 น.
วันพุธ 08:00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17.00 น.
วันศุกร์ 08:00 - 17.00 น.
วันเสาร์ หยุดตรวจ
วันอาทิตย์ 08:00 - 17.00 น.

*ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ