DR.THANAPA QUANNUY ,MD.

พญ.ธนาภา ขวัญนุ้ย

โสต ศอ นาสิกแพทย์ (ว.59323)

นาสิกวิทยา

พญ.ธนาภา ขวัญนุ้ย

โสต ศอ นาสิกแพทย์ (ว.59323)

นาสิกวิทยา

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  • วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกวิทยา

สถาบันการศึกษา

  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

วันและเวลาออกตรวจแพทย์

วันจันทร์ หยุดตรวจ
วันอังคาร หยุดตรวจ
วันพุธ หยุดตรวจ
วันพฤหัสบดี หยุดตรวจ
วันศุกร์ หยุดตรวจ
วันเสาร์ 08:00 - 20.00 น.
วันอาทิตย์ 08:00 - 20.00 น.

*ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ