Dr.PANJAPORN NAKPHU, MD.

พญ.ปัญจพร นาคภู่

กุมารแพทย์ (ว.38520)

กุมารเวชศาสตร์

พญ.ปัญจพร นาคภู่

กุมารแพทย์ (ว.38520)

กุมารเวชศาสตร์

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาบัตร แพทยศาสตรบัณฑิต
  • วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์

สถาบันการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

วันและเวลาออกตรวจแพทย์

วันจันทร์ 08:00 - 17.00 น.
วันอังคาร 08:00 - 17.00 น.
วันพุธ 08:00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17.00 น.
วันศุกร์ 08:00 - 17.00 น.
วันเสาร์ หยุดตรวจ
วันอาทิตย์ หยุดตรวจ

*ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ