Dr.SUTHARAT TATIYABANDITSAKUL, MD.

พญ.สุทารัตน์ ตติยบัณฑิตสกุล

สูติ-นรีแพทย์ (ว.49269)

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

พญ.สุทารัตน์ ตติยบัณฑิตสกุล

สูติ-นรีแพทย์ (ว.49269)

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาบัตร แพทยศาสตรบัณฑิต
  • วุฒิบัตร สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

สถาบันการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

วันและเวลาออกตรวจแพทย์

วันจันทร์ 08:00 - 17.00 น.
วันอังคาร 08:00 - 17.00 น.
วันพุธ 08:00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17.00 น.
วันศุกร์ 08:00 - 17.00 น.
วันเสาร์ หยุดตรวจ
วันอาทิตย์ หยุดตรวจ

*ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ