Dr.SUTHINEE VARAKITTHAMKUL, MD.

พญ.สุธินี วรกิจธรรมกุล

กุมารแพทย์ (ว.39834)

กุมารเวชศาสตร์

พญ.สุธินี วรกิจธรรมกุล

กุมารแพทย์ (ว.39834)

กุมารเวชศาสตร์

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาบัตร แพทยศาสตรบัณฑิต
  • วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์

สถาบันการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

วันและเวลาออกตรวจแพทย์

วันจันทร์ 08:00 - 17.00 น.
วันอังคาร 08:00 - 17.00 น.
วันพุธ 08:00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17.00 น.
วันศุกร์ 08:00 - 17.00 น.
วันเสาร์ หยุดตรวจ
วันอาทิตย์ หยุดตรวจ

*ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ