แผนกกุมารเวชกรรม

Pediatric Department

– แผนกกุมารเวชกรรม ที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง เราใส่ใจดูแลให้บริการวินิจฉัยและรักษาโรคต่าง ๆ ในผู้ป่วยเด็ก โดยแผนกกุมารเวชกรรมที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง เรามีทีมกุมารแพทย์ที่มากประสบการณ์
พร้อมด้วยพยาบาลที่มีประสบการณ์ เฉพาะทาง ในแผนกกุมารเวชกรรม ตกแต่งด้วย บรรยากาศที่สดใส น่ารัก และสนุกสนาน มีพื้นที่สำหรับเล่น สภาพแวดล้อมเหมาะสำหรับเด็ก ทำให้การ พบแพทย์ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไป มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้บริการทุกวัน

– บริการและการรักษาศูนย์กุมารเวช การส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพของเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 15 ปี มีการตรวจรักษาโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการวินิจฉัยและรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็ก รวมถึงกลุ่มโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางที่เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญ. การตรวจวินิจฉัยและรักษาได้รวมถึงการให้บริการวัคซีนตามช่วงวัยของเด็ก (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัคซีนเด็กได้ที่นี่), การติดตามและสนับสนุนในพัฒนาการของเด็ก, และการตรวจสุขภาพเด็ก. / ภายในศูนย์กุมารเวชมีการแยกส่วนการให้บริการตามพื้นที่ เพื่อให้บริการแก่เด็กที่มีสุขภาพดีและมาเพื่อรับวัคซีน โดยแยกจากเด็กที่ป่วยและมาพบแพทย์ ทั้งนี้เพื่อให้การดูแลเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของทุกเด็กในช่วงวัยนี้.

Pediatric Department

– แผนกกุมารเวชกรรม ที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง เราใส่ใจดูแลให้บริการวินิจฉัยและรักษาโรคต่าง ๆ ในผู้ป่วยเด็ก โดยแผนกกุมารเวชกรรมที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง เรามีทีมกุมารแพทย์ที่มากประสบการณ์ พร้อมด้วยพยาบาลที่มีประสบการณ์ เฉพาะทาง ในแผนกกุมารเวชกรรม ตกแต่งด้วย บรรยากาศที่สดใส น่ารัก และสนุกสนาน มีพื้นที่สำหรับเล่น สภาพแวดล้อมเหมาะสำหรับเด็ก ทำให้การ พบแพทย์ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไป มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้บริการทุกวัน

– บริการและการรักษาศูนย์กุมารเวช การส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพของเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 15 ปี มีการตรวจรักษาโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการวินิจฉัยและรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็ก รวมถึงกลุ่มโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางที่เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญ. การตรวจวินิจฉัยและรักษาได้รวมถึงการให้บริการวัคซีนตามช่วงวัยของเด็ก (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัคซีนเด็กได้ที่นี่), การติดตามและสนับสนุนในพัฒนาการของเด็ก, และการตรวจสุขภาพเด็ก. / ภายในศูนย์กุมารเวชมีการแยกส่วนการให้บริการตามพื้นที่ เพื่อให้บริการแก่เด็กที่มีสุขภาพดีและมาเพื่อรับวัคซีน โดยแยกจากเด็กที่ป่วยและมาพบแพทย์ ทั้งนี้เพื่อให้การดูแลเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของทุกเด็กในช่วงวัยนี้.

แพทย์ประจำคลินิค กุมารเวชกรรม