แผนกศัลยกรรมทั่วไป

General surgery Department

– แผนกศัลยกรรมทั่วไป ที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง เราใส่ใจดูแลให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางศัลยกรรม โดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทาง ที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้บริการทุกวัน บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางศัลยกรรมมุ่งเน้นการป้องกัน รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วย ภายใต้การดูแลของทีมศัลยแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางและประสบการณ์สูง ร่วมกับทีมพยาบาลที่พร้อมดูแลและให้คำแนะนำในการดูแลตนเองที่บ้าน นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัย ทำให้บริการเป็นมิตรและรวดเร็วตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ

– ครอบคลุมให้การดูแลรักษาบาดแผลต่าง ๆ เช่นแผลถลอก, แผลไฟไหม้, แผลอักเสบเป็นหนองที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยการเจาะฝีหนอง, ล้างแผลต่าง ๆ และการปฏิบัติหัตถกรรมผ่าตัดต่าง ๆ เช่น ผ่าตัดก้อนไขมัน, ก้อนเนื้อ, และเจาะถุงน้ำดีในรายที่ไม่ซับซ้อน ให้บริการตรวจรักษาโรคและภาวะผิดปกติ โดยในกระบวนการนี้เราจะให้ความสำคัญกับการดูแลแผล, เจาะหนอง, และดำเนินการทางการแพทย์ที่เหมาะสมเพื่อการฟื้นฟูและป้องกันการภาวะแทรกซ้อนในระยะเวลาที่เหมาะสม

General surgery Department

– แผนกศัลยกรรมทั่วไป ที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง เราใส่ใจดูแลให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางศัลยกรรม โดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทาง ที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้บริการทุกวัน บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางศัลยกรรมมุ่งเน้นการป้องกัน รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วย ภายใต้การดูแลของทีมศัลยแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางและประสบการณ์สูง ร่วมกับทีมพยาบาลที่พร้อมดูแลและให้คำแนะนำในการดูแลตนเองที่บ้าน นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัย ทำให้บริการเป็นมิตรและรวดเร็วตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ

– ครอบคลุมให้การดูแลรักษาบาดแผลต่าง ๆ เช่นแผลถลอก, แผลไฟไหม้, แผลอักเสบเป็นหนองที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยการเจาะฝีหนอง, ล้างแผลต่าง ๆ และการปฏิบัติหัตถกรรมผ่าตัดต่าง ๆ เช่น ผ่าตัดก้อนไขมัน, ก้อนเนื้อ, และเจาะถุงน้ำดีในรายที่ไม่ซับซ้อน ให้บริการตรวจรักษาโรคและภาวะผิดปกติ โดยในกระบวนการนี้เราจะให้ความสำคัญกับการดูแลแผล, เจาะหนอง, และดำเนินการทางการแพทย์ที่เหมาะสมเพื่อการฟื้นฟูและป้องกันการภาวะแทรกซ้อนในระยะเวลาที่เหมาะสม

แพทย์ประจำคลินิค ศัลยกรรมทั่วไป