แผนกสูตินรีเวชกรรม

Obstetrics and gynecology Department

– แผนกสูตินรีเวชกรรม ที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง เราใส่ใจดูแลให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคของสตรีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้าน สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  บริการตรวจ Ultrasound แบบ 4 มิติ ให้บริการฝากครรภ์และบริการคลอดทั้งคลอดธรรมชาติและผ่าตัดคลอด โดยห้องคลอดและห้องผ่าตัดที่ทันสมัยและสะดวกสบาย  มีเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง คอยให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

– บริการด้านสูติกรรม / บริการด้านนรีเวช

 • ให้คำปรึกษาสำหรับสตรีก่อนแต่งงานและก่อนตั้งครรภ์ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
 • ให้คำปรึกษาภาวะมีบุตรยาก และการวางแผนครอบครัว
 • บริการตรวจหาโรคดาวน์ซินโดรม (Down’s syndrome) โดยการเจาะเลือดคัดกรอง (NIPT Test)
 • ดูแลทารกแรกเกิดโดยกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการ
 • บริการฝากครรภ์และคลอดบุตร ทั้งการคลอดธรรมชาติและผ่าตัดคลอด
 • บริการด้านการคุมกำเนิด ฝังยาคุม ฉีดยาคุม
 • ตรวจรักษาภาวะขาดฮอร์โมนสตรีในวัยหมดประจำเดือน (ภาวะวัยทองในผู้หญิง) 
 • บริการตรวจและแนวทางการรักษาโรคมะเร็งในผู้หญิง เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก เป็นต้น ด้วยวิธีการส่องกล้อง ตัดชิ้นเนื้อ อัลตราซาวด์ และเครื่องแมมโมแกรม
 • บริการวินิจฉัยโรคและการรักษาโรคด้วยวิธีส่องกล้องและผ่าตัดโรคทางนรีเวช โดยสูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ
 • ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน อาการปวดท้องประจำเดือน ตกขาวมีกลิ่น หรือมีสีผิดปกติ เนื้องอกในระบบสืบพันธุ์ ถุงน้ำรังไข่ ช็อกโกแลตซีสต์และภาวะผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะ

Obstetrics and gynecology Department

– แผนกสูตินรีเวชกรรม ที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง เราใส่ใจดูแลให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคของสตรีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้าน สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  บริการตรวจ Ultrasound แบบ 4 มิติ ให้บริการฝากครรภ์และบริการคลอดทั้งคลอดธรรมชาติและผ่าตัดคลอด โดยห้องคลอดและห้องผ่าตัดที่ทันสมัยและสะดวกสบาย  มีเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง คอยให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

– บริการด้านสูติกรรม / บริการด้านนรีเวช

 • ให้คำปรึกษาสำหรับสตรีก่อนแต่งงานและก่อนตั้งครรภ์ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
 • ให้คำปรึกษาภาวะมีบุตรยาก และการวางแผนครอบครัว
 • บริการตรวจหาโรคดาวน์ซินโดรม (Down’s syndrome) โดยการเจาะเลือดคัดกรอง (NIPT Test)
 • ดูแลทารกแรกเกิดโดยกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการ
 • บริการฝากครรภ์และคลอดบุตร ทั้งการคลอดธรรมชาติและผ่าตัดคลอด
 • บริการด้านการคุมกำเนิด ฝังยาคุม ฉีดยาคุม
 • ตรวจรักษาภาวะขาดฮอร์โมนสตรีในวัยหมดประจำเดือน (ภาวะวัยทองในผู้หญิง)
 • บริการตรวจและแนวทางการรักษาโรคมะเร็งในผู้หญิง เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก เป็นต้น ด้วยวิธีการส่องกล้อง ตัดชิ้นเนื้อ อัลตราซาวด์ และเครื่องแมมโมแกรม
 • บริการวินิจฉัยโรคและการรักษาโรคด้วยวิธีส่องกล้องและผ่าตัดโรคทางนรีเวช โดยสูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ
 • ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน อาการปวดท้องประจำเดือน ตกขาวมีกลิ่น หรือมีสีผิดปกติ เนื้องอกในระบบสืบพันธุ์ ถุงน้ำรังไข่ ช็อกโกแลตซีสต์และภาวะผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะ

แพทย์ประจำคลินิค สูตินรีเวชกรรม