แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

Emergency Department

– แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง เราใส่ใจดูแลให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บอุบัติเหตุ และผู้ป่วยวิกฤติที่ต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการช่วยชีวิตผู้ป่วย นอกจากนี้เรายังให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
สามารถติดต่อ สายด่วนอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 075-808888 ต่อ เราพร้อมที่จะให้บริการท่าน 24 ชั่วโมง

– ด้วยความมุ่งมั่นและใส่ใจที่เราพร้อมที่จะมอบบริการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด รพ.ธนบุรี ทุ่งสงได้จัดตั้งศูนย์บริการแจ้งเตือนและช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วยในกรณีที่เกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินในที่พักอาศัย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุพลัดตกหรือหกล้ม, สตรีที่มีครรภ์, ผู้ปกครองที่มีลูกเล็ก ไปจนถึงบุคคลทั่วไปที่อาศัยอยู่ลำพัง ซึ่งอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้. ศูนย์บริการแจ้งเตือนและช่วยเหลือฉุกเฉินได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือมายังรพ.วิมุต เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาที่รพ.ได้อย่างทันท่วงที ลดการอัตาการเสียชีวิตในโรคที่ต้องได้การรักษาทันที เช่น ภาวะหัวใจหยุดเต้น, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคหัวใจขาดเลือด, และโรคอื่นๆ เป็นต้น. มีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฝ้าระวังพร้อมให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง ร่วมด้วยพยาบาลวิชาชีพที่ทำหน้าที่รับเรื่องและประสานงานในการให้ความช่วยเหลือ. อีกทั้ง, รถพยาบาลพร้อมบริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีม Emergency care ที่ช่วยให้บริการอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ.

Emergency Department

– แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง เราใส่ใจดูแลให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บอุบัติเหตุ และผู้ป่วยวิกฤติที่ต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการช่วยชีวิตผู้ป่วย นอกจากนี้เรายังให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง สามารถติดต่อ สายด่วนอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 075-808888 ต่อ เราพร้อมที่จะให้บริการท่าน 24 ชั่วโมง

– ด้วยความมุ่งมั่นและใส่ใจที่เราพร้อมที่จะมอบบริการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด รพ.ธนบุรี ทุ่งสงได้จัดตั้งศูนย์บริการแจ้งเตือนและช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วยในกรณีที่เกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินในที่พักอาศัย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุพลัดตกหรือหกล้ม, สตรีที่มีครรภ์, ผู้ปกครองที่มีลูกเล็ก ไปจนถึงบุคคลทั่วไปที่อาศัยอยู่ลำพัง ซึ่งอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้. ศูนย์บริการแจ้งเตือนและช่วยเหลือฉุกเฉินได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือมายังรพ.วิมุต เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาที่รพ.ได้อย่างทันท่วงที ลดการอัตาการเสียชีวิตในโรคที่ต้องได้การรักษาทันที เช่น ภาวะหัวใจหยุดเต้น, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคหัวใจขาดเลือด, และโรคอื่นๆ เป็นต้น. มีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฝ้าระวังพร้อมให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง ร่วมด้วยพยาบาลวิชาชีพที่ทำหน้าที่รับเรื่องและประสานงานในการให้ความช่วยเหลือ. อีกทั้ง, รถพยาบาลพร้อมบริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีม Emergency care ที่ช่วยให้บริการอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ.

แพทย์ประจำแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน