แผนกเอกซเรย์และภาพวินิจฉัย

X-ray Department

– แผนกเอกซเรย์และภาพวินิจฉัย ที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง เราใส่ใจดูแลให้บริการศูนย์เอกซเรย์และภาพวินิจฉัย X-RAY and Imaging Center มีอุปกรณ์การตรวจภาพทางรังสีที่ทันสมัย เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยความผิดปกติต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ได้มาตรฐาน

 • เอกซเรย์พิเศษ (Special x-ray / Fluoroscopy)
 • เอกซเรย์ทั่วไป (General x-ray)
 • เอกซเรย์เต้านม (Digital Mammogram)
 • อัลตร้าซาวด์ (Ultrasound)
 • เอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT.Scan 256-Slice)
 • การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก (Bone Densitometer)
 • เอ็มอาร์ไอ MRI (Magnetic Resonance Imaging) 1.5 Tesla

X-ray Department

– แผนกเอกซเรย์และภาพวินิจฉัย ที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง เราใส่ใจดูแลให้บริการศูนย์เอกซเรย์และภาพวินิจฉัย X-RAY and Imaging Center มีอุปกรณ์การตรวจภาพทางรังสีที่ทันสมัย เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยความผิดปกติต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ได้มาตรฐาน

 • เอกซเรย์ทั่วไป (General x-ray)
 • เอกซเรย์พิเศษ (Special x-ray / Fluoroscopy)
 • เอกซเรย์เต้านม (Digital Mammogram)
 • อัลตร้าซาวด์ (Ultrasound)
 • เอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT.Scan 256-Slice)
 • การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก (Bone Densitometer)
 • เอ็มอาร์ไอ MRI (Magnetic Resonance Imaging) 1.5 Tesla

แพทย์ประจำแผนกเอกซเรย์และภาพวินิจฉัย