ข้อสังเกตโรคภูมิแพ้ 1

สาระน่ารู้

...

สังเกตก่อนเมื่อมีอาการ รีบมาพบแพทย์ โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง มีกุมารแพทย์ โรคภูมิแพ้