คลินิคตรวจสุขภาพ

คลินิกตรวจสุขภาพ

ที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสงศูนย์ตรวจสุขภาพจะให้คำแนะนำผู้รับบริการเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการเลือกโปรแกรมการตรวจที่เหมาะสม โดยท่านจะได้รับคำแนะนำที่พิถีพิถันเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดำเนินชีวิต, ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต, ประวัติพันธุกรรม, หรือแม้กระทั่งปัจจัยความเสี่ยงจากการทำงานที่อาจทำให้เกิดโรค โปรแกรมตรวจสุขภาพถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ต่อความต้องการของทุกบุคคล

Read More »
คลินิคอายุรกรรมทั่วไป

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

คลินิกอายุรกรรมที่โรงพยาบาลธนุบรี ทุ่งสง มุ่งเน้นการให้บริการที่มีมาตรฐานและเป็นมิตรต่อผู้ป่วยทุกท่าน ด้วยทีมแพทย์อายุรแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรการรับรองจากสภาแพทย์ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการตรวจรักษาโรคต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญในกระบวนการให้บริการที่เข้าถึงง่ายและเป็นมิตร รวมถึงการดูแลอย่างเข้าใจในทุกขั้นตอน

Read More »
การรับรองความเป็นเลิศทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน - นายแพทย์ทรงธรรม งดงามทวีสุข

Clinical Excellence Certification for Acute Stroke Care

การรับรองความเป็นเลิศทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน (Clinical Excellence Certification for Acute Stroke Care) AACI Acute Stroke Care Services
Dr.Songtam Ngodngamtaweesuk (Neurologist)

Read More »
แผนกเอกซเรย์และภาพวินิจฉัย

ศูนย์เอกซเรย์และภาพวินิจฉัย

แผนกเอกซเรย์และภาพวินิจฉัย ที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง เราใส่ใจดูแลให้บริการศูนย์เอกซเรย์และภาพวินิจฉัย X-RAY and Imaging Center มีอุปกรณ์การตรวจภาพทางรังสีที่ทันสมัย เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยความผิดปกติต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ได้มาตรฐาน

Read More »