โปรแกรมตรวจสุขภาพตับ Advance (Cancer & Liver)

ตับเป็นอวัยวะสำคัญส่วนหนึ่งของร่างกายเรา มีหน้าที่ในการกำจัดสารพิษในร่างกาย และควบคุมสมดุลของสารอาหารต่างๆในร่างกายมนุษย์ หากตับเกิดการเสียหาย จะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บเรื้อรังหรือเกิดขึ้นแบบกระทันหันรุนแรงและอาจทำให้เสียชีวิตได้ เพื่อเป็นการป้องกันควรหมั่นตรวจสุขภาพในทุกๆปีเพื่อเป็นการป้องกันและกำจัดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค ที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสงมีแพ็คเกจตรวจสุขภาพตับหลายโปรแกรมและมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โปรแกรมตรวจสุขภาพตับ Advance (Cancer & Liver)

โปรแกรมตรวจสุขภาพตับ

ตับเป็นอวัยวะสำคัญส่วนหนึ่งของร่างกายเรา มีหน้าที่ในการกำจัดสารพิษในร่างกาย และควบคุมสมดุลของสารอาหารต่างๆในร่างกายมนุษย์ หากตับเกิดการเสียหาย จะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บเรื้อรังหรือเกิดขึ้นแบบกระทันหันรุนแรงและอาจทำให้เสียชีวิตได้ เพื่อเป็นการป้องกันควรหมั่นตรวจสุขภาพในทุกๆปีเพื่อเป็นการป้องกันและกำจัดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค ที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสงมีแพ็คเกจตรวจสุขภาพตับหลายโปรแกรมและมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา

การเตรียมตัวรับบริการ

กรุณาพักผ่อนให้เพียงพอ งดน้ำและอาหาร ก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแพ็กเกจนี้

 • ระยะเวลารับบริการประมาณ 1-2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของผู้รับบริการ
 • ทราบผลได้ภายในวันที่รับบริการ ระยะเวลารอผลอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
 • ผู้รับบริการสามารถระบุได้ว่าต้องการทราบผลทางโทรศัพท์ หรืออีเมล และสามารถเข้ารับฟังผลด้วยตัวเองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ผู้ที่มีความเสี่ยงและควรที่จะตรวจสุขภาพหัวใจในทุกๆปี

 • สำหรับคนที่มีค่าไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) สูง
 • สำหรับคนที่มีอาการคล้ายเป็นโรคเกี่ยวกับตับ
 • สำหรับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เยอะ
 • สำหรับคนที่มีประวัติโรคเกี่ยวกับตับ และต้องติดตามอาการหลังจากได้รับการรักษาแล้ว
 • สำหรับคนที่มีโรคประจำตัวเช่น ความดัน เบาหวาน โลหิตจาง
 • สำหรับคนที่ป่วยเกี่ยวกับนิ่วในถุงน้ำดี และโรคเกี่ยวกับถุงน้ำดี
 • ผู้ที่ทานอาหารเสริมติดต่อกันเป็นเวลานาน

เงื่อนไข

 • แพ็คเกจตรวจสุขภาพตับดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมส่วนลดอื่นๆ ของโรงพยาบาล
 • กรณี ไม่สามารถรับบริการได้ในบางรายการ หรือทุกรายการ โรงพบาบาลขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สถานที่ : โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เบอร์ติดต่อ 075-808888

โปรแกรมตรวจสุขภาพตับ Advance (Cancer & Liver)

ราคา (Price) จาก 9,560 บาท เหลือ 6,888 บาท

รายการตรวจ (20 รายการ)
ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
ตรวจวัดความดันโลหิตและการเต้นของหัวใจ (Blood Pressure/Heart Rate)
ตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI)
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (HBs Ag)
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบชนิด บี (Anti-HBs)
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด ซี (Anti-HCV)
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGOT)
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGPT)
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (ระดับโปรตีนรวม) (Total Protein)
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (ระดับอัลบูมิน) (Albumin)
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (ระดับโกลบูลิน) (Globulin)
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (Total % Direct Bilirubin)
การตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ (Stool Occult Bilirubin)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
การตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งตับอ่อนและท่อน้ำดี (CA 19-9)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen)
รายงานผลตรวจสุขภาพ

หมายเหตุ  ราคานี้รวมค่าบริการทางการแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว