โปรแกรมตรวจสุขภาพเตรียมพร้อมก่อนแต่งงาน (สำหรับผู้ชาย)

โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง มีโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับเตรียมพร้อมก่อนแต่งงาน เพื่อตรวจเช็กความพร้อมของร่างกายและเตรียมพร้อมสำหรับการมีบุตรในการวางแผนการรักษาหรือหาทางป้องกันกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โปรแกรมตรวจสุขภาพเตรียมพร้อมก่อนแต่งงาน (สำหรับผู้ชาย)

โปรแกรมตรวจสุขภาพเตรียมพร้อมก่อนแต่งงาน

โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง มีโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับเตรียมพร้อมก่อนแต่งงาน เพื่อตรวจเช็คความพร้อมของร่างกายและเตรียมพร้อมสำหรับการมีบุตรในการวางแผนการรักษาหรือหาทางป้องกันกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนและอันตรายต่างๆ รวมถึงแก้ไขภาวะมีบุตรยาก โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ค่อยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา

การเตรียมตัวรับบริการ

งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนตรวจสุขภาพอย่างน้อย 24 ชั่วโมง และพักผ่อนให้เพียงพอ 6-8 ชั่วโมง

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแพ็กเกจนี้

  • เป็นแพ็คเกจสำหรับผู้ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร
  • ระยะเวลาในการรับบริการประมาณ 1-2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับปริมาณของผู้เข้ารับบริการ
  • ผู้รับบริการสามารถระบุได้ว่าต้องการทราบผลทางโทรศัพท์ หรืออีเมล และสามารถเข้ารับฟังผลด้วยตัวเองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน มีข้อดีอย่างไร?

  • เป็นการตรวจความพร้อมที่จะมีบุตร เช่น ตรวจร่างกายโดยแพทย์ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  • ตรวจเพื่อความมั่นใจว่าไม่อยู่ในระหว่างการติดเชื้อที่ทำให้แพร่ไปสู่คนรักได้ ในการตรวจโดยหลักๆ จะมีการตรวจเชื้อเอชไอวี เชื้อไวรัสตับอักเสบบี/ซี ซิฟิลิส และการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ

เงื่อนไข

  • แพ็คเกจตรวจสุขภาพเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงานดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมส่วนลดอื่นๆ ของโรงพยาบาล
  • กรณี ไม่สามารถรับบริการได้ในบางรายการ หรือทุกรายการ โรงพบาบาลขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สถานที่ : โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เบอร์ติดต่อ 075-808888

โปรแกรมตรวจสุขภาพเตรียมพร้อมก่อนแต่งงาน

ราคา (Price) จาก 5,998 บาท เหลือ 2,188 บาท

รายการตรวจ (15 รายการ)
ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
วัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจ (Blood Pressure/Heart Rate)
ตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI)
ตรวจตาบอดสี (Color Blindness)
เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)
ตรวจกรุ๊ปเลือด (ABO,Rh)
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Analysis)
คัดกรองหาเชื้อธาลัสซีเมีย (HB typing)
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (HBs Ag)
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบชนิด บี (Anti-HBs)
ตรวจคัดกรองหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
ตรวจคัดกรองหาเชื้อ เอชไอวี (Anti HIV)
สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ (Check up Report)
คูปองอาหาร (Food Coupons)