โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง มีแพ็คเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ที่เป็นกังวลหรือผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่ทำให้คนส่วนมากเสียชีวิตและเป็นสาเหตุหลักในการเกิดโรคอัมพาต อัมพฤก ที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสงเรามีทีมแพทย์คอยให้คำแนะนำและปรึกษาในการป้องกันหรือรักษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

โปรแกรมตรวจสุขภาพโรคหลอดเลือดสมอง 

แพ็คเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ที่เป็นกังวลหรือผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่ทำให้คนส่วนมากเสียชีวิตและเป็นสาเหตุหลักในการเกิดโรคอัมพาต อัมพฤก ที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสงเรามีทีมแพทย์คอยให้คำแนะนำและปรึกษาในการป้องกันหรือรักษา

การเตรียมตัวรับบริการ

กรุณาพักผ่อนให้เพียงพอ งดน้ำและอาหาร ก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแพ็กเกจนี้

 • ระยะเวลารับบริการประมาณ 1-2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของผู้รับบริการ
 • ทราบผลได้ภายในวันที่รับบริการ ระยะเวลารอผลอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
 • ผู้รับบริการสามารถระบุได้ว่าต้องการทราบผลทางโทรศัพท์ หรืออีเมล และสามารถเข้ารับฟังผลด้วยตัวเองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ผู้ที่มีความเสี่ยงและควรที่จะตรวจสุขภาพโรคหลอดเลือดสมอง

 • สำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจ
 • สำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวาน
 • สำหรับคนที่มีความดันโลหิตสูง
 • สำหรับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เยอะ
 • สำหรับคนที่สูบบุหรี่
 • สำหรับคนที่มีความเครียด
 • สำหรับคนที่มีปัญหาความอ้วน

เงื่อนไข

 • แพ็คเกจตรวจสุขภาพตับดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมส่วนลดอื่นๆ ของโรงพยาบาล
 • กรณี ไม่สามารถรับบริการได้ในบางรายการ หรือทุกรายการ โรงพบาบาลขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สถานที่ : โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เบอร์ติดต่อ 075-808888

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

ราคา (Price) จาก 4,720 บาท เหลือ 2,000 บาท

รายการตรวจ (18 รายการ)
ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมระบบประสาทและสมอง (Physical Examination)
ตรวจวัดความดันโลหิตและการเต้นของหัวใจ (Blood Pressure/Heart Rate)
ตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI)
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (Triglyceride)
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นlสูงในเลือด (HDL-Cholesterol)
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด (LDL-Cholesterol)
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไตในเลือด (BUN)
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไตในเลือด (Creatinine)
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGOT)
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGPT)
ตรวจแร่ธาตุและสารละลายในเลือด (Electrolyte)
เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)
ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า (EKG)
คูปองอาหาร
สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ

หมายเหตุ  ราคานี้รวมค่าบริการทางการแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว