วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการด้านการรักษาโรคแก่ประชาชนในพื้นที่ และมีการให้บริการวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสในประชากรภายในพื้นที่ วัคซีนที่ใช้ในการป้องกันไข้เลือดออกจะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในการต่อต้านการติดเชื้อไวรัส หากมีการได้รับวัคซีนอย่างถูกต้องและควบคู่กับการดูแลตัวเองที่ถูกวิธีจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้อย่างมาก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกเป็นวัคซีนชนิดฉีด ผลิตจากเชื้อเป็น โดยผ่านกระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโรคไข้เลือดออก แต่ผู้ฉีดวัคซีนแล้วยังอาจเป็นไข้เลือดออกได้แต่อาการจะน้อยลง ป้องกันการเกิดโรครุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต วัคซีนไข้เลือดออกไม่ป้องกันไข้หวัดทั่วไปที่เกิดจากเชื้ออื่นๆ

ควรฉีดวัคซีนเมื่อไหร่

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกสามารถฉีดได้ตลอดปี เพราะโรคนั้นติดต่อผ่านยุงลายที่เป็นพาหะที่มีเชื้อไข้เลือดออก หากยุงลายกัดคนที่มีเชื้อไข้เลือดออกแม้ไม่แสดงอาการ และมากัดเราต่อก็สามารถส่งต่อเชื้อได้ การป้องกันตนเองจากการถูกโดยยุงกัดตลอดเวลานั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก วิธีการป้องกันไข้เลือดออกโดยการฉีดวัคซีนจึงเป็นวิธีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ

วัคซีน ต้องฉีดซ้ำหรือไม่

วัคซีนนี้ควรได้รับการฉีด 2 เข็ม โดยเว้นระยะห่างจากเข็มแรก 3 เดือน

การดูแลรักษาอาการข้างเคียง 

หากปวด บวมบริเวณที่ฉีดให้ประคบด้วยผ้าเย็น หากมีไข้ให้รับประทานยาลดไข้ในขนาดที่เหมาะสม หากมีอาการรุนแรง หรือเป็นมาก ควรปรึกษาแพทย์ทันทีและแจ้งอาการให้ทราบโดยละเอียด

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเหมาะกับ

  • เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 4 – 60 ปี
  • ฉีดได้ทั้งในคนที่เคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาก่อนโดยไม่ต้องทำการตรวจเลือด
  • ไม่มีโรคประจำตัวที่ภูมิต้านทานต่ำ

เงื่อนไขโปรโมชั่นนพิเศษ 

  • ราคาโปรโมชั่นพิเศษดังกล่าว สแกน QR Code ชำระเงินออนไลน์ ทางโรงพยาบาลจะนัดวันฉีดวัคซีนอีกครั้ง
  • ราคาโปรโมชั่นดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
  • ราคาวัคซีนพิเศษดังกล่าวไม่รวมกรณีมียากลับบ้าน
  • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆของโรงพยาบาลได้
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ราคาแพคเกจดังกล่าวรวมค่าบริการทางการแพทย์และค่าการพยาบาลแล้ว

***นัดวันเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สถานที่ : โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เบอร์ติดต่อ 075-808888

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

ราคา (Price) 5,000 บาท ราคารวม 2 เข็ม

รายการวัคซีนที่ฉีด (2 เข็ม)
- วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก เข็มที่ 1
- วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก เข็มที่ 2 (เข็มสองห่างจากเข็มแรก 3 เดือน)