แพ็คเกจตรวจสุขภาพเบาหวาน

ทางโรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง มีแพ็คเกจตรวจสุขภาพมาแนะนำสำหรับ แพ็คเกจตรวจสุขภาพเบาหวาน เป็นแพ็คเกจตรวจสุขภาพที่เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่เป็นโรคเบาหวานและต้องการตรวจคัดกรอง มีรายการตรวจครอบคลุมมากกว่า 18 รายการ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและคุณหมอเฉพาะทางและมากประสบการณ์ให้คำปรึกษาสำหรับผู้เข้ามารับบริการทุกท่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

แพ็คเกจตรวจสุขภาพเบาหวาน

แพ็คเกจตรวจสุขภาพเบาหวาน

ทางโรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง มีแพ็คเกจตรวจสุขภาพมาแนะนำสำหรับ แพ็คเกจตรวจสุขภาพเบาหวาน เป็นแพ็คเกจตรวจสุขภาพที่เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่เป็นโรคเบาหวานและต้องการตรวจคัดกรอง มีรายการตรวจครอบคลุมมากกว่า 18 รายการ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและคุณหมอเฉพาะทางและมากประสบการณ์ให้คำปรึกษาสำหรับผู้เข้ามารับบริการทุกท่าน

แพ็คเกจนี้เหมาะกับ

  • ผู้ที่ยังไม่เป็นโรคเบาหวานและต้องการตรวจคัดกรองว่าเป็นโรคเบาหวานหรือไม่
  • ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน เช่นผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน ภาวะโรคอ้วน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง

การเตรียมตัวรับบริการ

กรุณาพักผ่อนให้เพียงพอ งดน้ำและอาหาร ก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแพ็กเกจนี้

  • ระยะเวลารับบริการประมาณ 1-2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของผู้รับบริการ
  • ทราบผลได้ภายในวันที่รับบริการ ระยะเวลารอผลอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
  • ผู้รับบริการสามารถระบุได้ว่าต้องการทราบผลทางโทรศัพท์ หรืออีเมล และสามารถเข้ารับฟังผลด้วยตัวเองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เงื่อนไข

  • แพ็คเกจตรวจสุขภาพดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมส่วนลดอื่นๆ ของโรงพยาบาล
  • กรณี ไม่สามารถรับบริการได้ในบางรายการ หรือทุกรายการ โรงพบาบาลขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สถานที่ : โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เบอร์ติดต่อ 075-808888

แพ็คเกจตรวจสุขภาพเบาหวาน

ราคา (Price) จาก 5,700 บาท เหลือ 3,388 บาท

รายการตรวจ (18 รายการ)
ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ / Physical Examination
ตรวจวัดความดันโลหิตและการเต้นของหัวใจ / Blood Pressure / Heart Rate
ตรวจวัดดัชนีมวลกาย / BMI
ตรวจสุขภาพเท้าเบาหวานโดยนักกายภาพ / Foot Examination
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด / FBS
ตรวจหาค่าเฉลี่ยของน้ำตาลในเลือด / HbAI C
ตรวจปัสสาวะเพื่อหาไข่ขาว ประเมินการทำงานของไต / Microalbuminuria
ตรวจระดับโปรตีนในเลือด / Serum Albumin
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไตในเลือด / Creatinine
ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด / Cholesterol
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด / Triglyceride
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด / HDL-Cholesterol
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด / LDL-Cholesterol
ตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย / Ankle Brachial Index : ABI
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ / EKG
เอ็กซเรย์ปอด / Chest X-ray
คูปองอาหาร / Food Coupon
สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ / Health Report