โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ I know my heart 1

แผนกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง มีแพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจหลากหลายโปรแกรมและมีรายการตรวจหลายรายการ หากท่านมีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง มีไขมันหรือคอเลสเตอรอลในเลือดสูง โรคเบาหวาน หรือมีปัจจัยเสี่ยงควรเข้ารับการตรวจความเสี่ยงโรคหัวใจเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากโรคหัวใจในอนาคต

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ I know my heart 1

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง มีหลายโปรแกรมเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจหาความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรคหัวใจเพื่อป้องกันอันตรายจากการเกิดโรคหัวใจ สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตสูง มีไขมันหรือคอเลสเตอรอลในเลือดสูง โรคเบาหวาน ควรตรวจสุขภาพหัวใจในทุกๆปี

การเตรียมตัวรับบริการ

กรุณาพักผ่อนให้เพียงพอ งดน้ำและอาหาร ก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง ควรงดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนผสมอยู่ และสำหรับคนที่สูบบุหรี่งดสูบบุหรี่เป็นเวลา 4 ชั่วโมงก่อนรับบริการ และหากผู้เข้ารับบริการทานยาหรืออาหารเสริมที่มีผลกระทบต่อการเต้นของหัวใจควรรีบแจ้งแพทย์ให้ทราบก่อน

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแพ็กเกจนี้

 • สำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 35 ปี
 • ระยะเวลารับบริการขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของผู้รับบริการ
 • ทราบผลได้ภายในวันที่รับบริการ ระยะเวลารอผลอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
 • ผู้รับบริการสามารถระบุได้ว่าต้องการทราบผลทางโทรศัพท์ หรืออีเมล และสามารถเข้ารับฟังผลด้วยตัวเองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ผู้ที่มีความเสี่ยงและควรที่จะตรวจสุขภาพหัวใจในทุกๆปี

 • มีไขมันในเลือดสูง
 • มีความดันโลหิตสูง
 • เป็นโรคเบาหวาน
 • มีประวัติคนในครอบครัวเคยป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
 • เป็นโรคอ้วน
 • สูบบุหรี่

เงื่อนไข

 • แพ็คเกจตรวจสุขภาพดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมส่วนลดอื่นๆ ของโรงพยาบาล
 • กรณี ไม่สามารถรับบริการได้ในบางรายการ หรือทุกรายการ โรงพบาบาลขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สถานที่ : โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เบอร์ติดต่อ 075-808888

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ I know my heart 1

ราคา (Price) จาก 4,934 บาท เหลือ 2,188 บาท

รายการตรวจ (19 รายการ)
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
ตรวจวัดความดันโลหิตและการเต้นของหัวใจ (Blood Pressure/Heart Rate)
ตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI)
วัดรอบเอว (Waist Circumference)
ตรวจความสมบูณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Analysis)
ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไตในเลือด (Creatinine)
ตรวจอัตราการกรองของไต (eGFR)
ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (Triglyceride)
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด (LDL-Cholesterol)
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด (HDL-Cholesterol)
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGPT/ALP)
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGOT/AST)
ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า (EKG)
เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)
สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ
คูปองอาหาร