แพ็คเกจผ่าตัดคลอด ห้องพัก Standard 4 คืน 5 วัน

ลูกเปรียบเสมือนของขวัญอันวิเศษ ต้อนรับสมาชิกครอบครัวตัวน้อยด้วยแพ็กเกจผ่าคลอด คลอดเหมาจ่าย ที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง เราพร้อมให้การดูแลทั้งคุณแม่และสมาชิกครอบครัวตัวน้อยตลอด 24 ชั่วโมง โดยรับการดูแลโดยกุมารแพทย์ สูตินารีแพทย์พร้อมทั้งพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ช่วงเวลาตั้งครรภ์กระทั่งคลอดบุตรเป็นเวลาคุณภาพ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

แพ็คเกจผ่าตัดคลอด ห้องพัก Standard 4 คืน 5 วัน

แพ็คเกจผ่าคลอด Standard Room

ลูกเปรียบเสมือนของขวัญอันวิเศษ ต้อนรับสมาชิกครอบครัวตัวน้อยด้วยแพ็กเกจผ่าคลอด 4 คืน 5 วัน คลอดเหมาจ่าย ที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง เราพร้อมให้การดูแลทั้งคุณแม่และสมาชิกครอบครัวตัวน้อยตลอด 24 ชั่วโมง โดยรับการดูแลโดยกุมารแพทย์ สูตินารีแพทย์พร้อมทั้งพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ช่วงเวลาตั้งครรภ์กระทั่งคลอดบุตรเป็นเวลาคุณภาพ 

การดูแลหลังรับบริการ

 • รับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่และรับประทานผักผลไม้ที่มีกากใยป้องกันอาการท้องผูก
 • หมั่นเคลื่อนไหวขยับร่างกายบ่อยๆ และละเว้นการทำงานหนักหรือยกสิ่งของหนัก
 • งดการมีเพศสัมพันธ์ประมาณ 2 เดือน 
 • ถ้าน้ำคาวปลาหลังจาก 2 สัปดาห์แล้วสังเกตน้ำคาวปลายังมีสีแดง ควรเข้าพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ให้คำปรึกษาเพราะอาจจะเกิดการอักเสบ
 • ห้ามให้แผลโดนน้ำประมาณ 1 สัปดาห์หลังจากผ่าคลอด
 • หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะประมาณ 6 สัปดาห์
 • หากสังเกตุแล้วมีอาการอื่นๆควรรีบพบแพทย์ทันที

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแพ็กเกจนี้

 • เข้าพบแพทย์เพื่อประเมินก่อนว่า สามารถเข้ารับบริการได้หรือไม่
 • ทำจิตใจให้สบาย พักผ่อนให้เพียงพอ
 • ผู้ที่จะรับบริการแพ็กเกจนี้ได้ ต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้
       – อายุครรภ์ไม่เกิน 34 สัปดาห์
       – ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
       – กรณีฝากครรภ์มาจากที่อื่น สามารถซื้อแพ็กเกจนี้ได้หากอายุครรภ์ไม่เกิน 34 สัปดาห์

ค่าใช้จ่าย แพ็คเกจ ไม่ครอบคลุมถึงกรณีต่อไปนี้

 • กรณีมารดามีโรคแทรกซ้อนทางอายุรกรรม หรือมีปัญหาทางสุขภาพ และอาจก่อให้เกิดภาวะความเสี่ยงสูงในการคลอดบุตร จำเป็นต้องมีค่ารักษาเพิ่มเติม
 • ไม่ครอบคลุมกรณีทารกตัวเหลืองและต้องนอนเพื่อส่องไฟ
 • กรณีใช้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่าง (ยาสลบ) ค่าใช้จ่ายจะไม่สามารถรวมอยู่ในแพคเกจได้
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ และอาหารญาติ ทางโรงพยาบาลจะคิดในราคาปกติ ไม่สามารถรวมอยู่ในแพคเกจได้

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สถานที่ : โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เบอร์ติดต่อ 075-808888

แพ็คเกจผ่าตัดคลอด ห้องพัก Standard 4 คืน 5 วัน

ราคา (Price) รวมรายการทั้งแพ็คเกจ 50,888 บาท

รายละเอียด (25 รายการ)
ห้องพัก 4 คืน 5 วัน สำหรับมารดาพร้อมอาหาร
ค่าเตียงทารกแรกเกิด รวมค่าบริการ
อาหารตามแผนการรักษาของแพทย์
ค่าแพทย์ สูตินรีแพทย์ (ผ่าตัดคลอด)
ค่าแพทย์ วิสัญญีแพทย์ (ผ่าตัดคลอด)
ค่าแพทย์ กุมารแพทย์
ค่าตรวจการทำงานของหัวใจทารก ขณะอยู่ในครรภ์ ระหว่างรอคลอด (NST)
ค่าห้องผ่าตัด และห้องพักฟื้น หลังผ่าตัดคลอด
ค่ายา, ยาระงับความรู้สึก, เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
เครื่องมือและยาระงับความรู้สึก (ยาฉีดเข้าช่องไขสันหลัง)
ยา และเวชภัณฑ์ ที่จำเป็น ระหว่างนอนโรงพยาบาล
รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับมารดาและทารก
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
ตรวจกรุ๊ปเลือด (ABO Grouping, Rh Grouping)
ตรวจเลือดหาภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดในทารก (TSH Screening)
ตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารก
ตรวจคัดกรองการได้ยินสำหรับทารกแรกเกิด (Newborn Hearing Screening Test)
วัคซีนแรกเกิดป้องกันวัณโรค (BCG)
วัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี (Hepatitis B เข็มที่ 1)
วิตามิน เค (ชนิดฉีด) สำหรับทารก
ให้การดูแลมารดาและทารก หลังคลอด
ของใช้สำหรับทารกแรกเกิด ขณะอยู่ในโรงพยาบาล
TTH Gift Set
สมุดบันทึกลูกน้อย
บริการจัดทำใบสูติบัตร

**    หากต้องการ Upgrade ห้องพัก ทางโรงพยาบาล คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มจากส่วนต่างของค่าห้องพักจากแพ็คเกจ