โปรแกรมคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง มีแพ็คเกจตรวจสุขภาพแพ็คคู่สูงวัย การตรวจเช็ค และพบว่ามีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคบางอย่างในระยะเริ่มต้น ก็อาจทำให้เราเตรียมพร้อมรับมือ เพื่อดูแลรักษาสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคได้แต่เนิ่นๆ ลดความเจ็บปวด ลดค่าใช้จ่ายที่อาจบานปลาย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว ที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสงเรามีทีมแพทย์คอยให้คำแนะนำและปรึกษาในการป้องกันหรือรักษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โปรแกรมคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ

โปรแกรมคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ

โปรแกรมตรวจสุขภาพแพ็คคู่สูงวัย สภาพภายนอกที่ดูแข็งแรงปกติ แต่ภายในอาจกำลังเจ็บป่วย การตรวจเช็ค และพบว่ามีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคบางอย่างในระยะเริ่มต้น ก็อาจทำให้เราเตรียมพร้อมรับมือ เพื่อดูแลรักษาสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคได้แต่เนิ่นๆ ลดความเจ็บปวด ลดค่าใช้จ่ายที่อาจบานปลาย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว ที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสงเรามีทีมแพทย์คอยให้คำแนะนำและปรึกษาในการป้องกันหรือรักษา 

การเตรียมตัวรับบริการ

กรุณาพักผ่อนให้เพียงพอ งดน้ำและอาหาร ก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแพ็กเกจนี้

  • ระยะเวลารับบริการประมาณ 1-2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของผู้รับบริการ
  • ทราบผลได้ภายในวันที่รับบริการ ระยะเวลารอผลอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
  • ผู้รับบริการสามารถระบุได้ว่าต้องการทราบผลทางโทรศัพท์ หรืออีเมล และสามารถเข้ารับฟังผลด้วยตัวเองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เงื่อนไข

  • แสดงใบรับเงิน/คูปอง พร้อมบัตรประชาชนก่อนรับบริการทุกครั้ง
  • ราคาแพคเกจดังกล่าว ไม่รวมกรณีมีรายการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากแพคเกจ หรือมียากลับบ้าน
  • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของโรงพยาบาลได้
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเปลงราคาและรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สถานที่ : โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เบอร์ติดต่อ 075-808888

โปรแกรมคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ

ราคา (Price) จาก 7,200 บาท เหลือ 2,888 บาท

รายการตรวจ (22 รายการ)
ตรวจร่างกายและให้คำแนะนำทางด้านสุขภาพโดยอายุรแพทย์เฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงตรวจหาดัชนีมวลกาย / Body Mass Index
วัดรอบเอว
ตรวจวัดชีพจร ความดันโลหิต
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด / CBC
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด / FBS
ตรวจหาระดับน้ำตาลสะสมเฉลี่ยในเลือด / HBA1C
ตรวจการทำงานของไต / BUN
ตรวจการทำงานของไต / Cr
ตรวจอัตราการกรองของไต / eGFR
ตรวจตรวจระดับไขมันในเลือดคอเลสเตอรอล / Cholesterol
ตรวจระดับไขมันในเลือดไตรกลีเซอไรด์ / Triglyceride
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด / HDL-Cholesterol
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด / LDL-Cholesterol
ตรวจการทำงานของตับ / liver function test
ตรวจหาไวรัสตับอักเสบซี / Anti-HCV
ตรวจการทำงานต่อมไทรอยด์ / TSH
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ / EKG
เอกซเรย์ปอด / Chest X-ray
ตรวจปัสสาวะ / urine examination
ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด / Thai CVD risk
ตรวจการได้ยิน ด้วยเครื่อง Audiometry