แพ็คเกจคลอดธรรมชาติ 2 คืน 3 วัน

ลูกเปรียบเสมือนของขวัญอันวิเศษ ต้อนรับสมาชิกครอบครัวตัวน้อยด้วยแพ็กเกจคลอดบุตรธรรมชาติ คลอดเหมาจ่าย ที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง เราพร้อมให้การดูแลทั้งคุณแม่และสมาชิกครอบครัวตัวน้อยตลอด 24 ชั่วโมง โดยรับการดูแลโดยกุมารแพทย์ สูตินารีแพทย์พร้อมทั้งพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ช่วงเวลาตั้งครรภ์กระทั่งคลอดบุตรเป็นเวลาคุณภาพ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

แพ็คเกจคลอดธรรมชาติ 2 คืน 3 วัน

แพ็กเกจคลอดธรรมชาติ  

ลูกเปรียบเสมือนของขวัญอันวิเศษ ต้อนรับสมาชิกครอบครัวตัวน้อยด้วยแพ็กเกจคลอดบุตรธรรมชาติ 2คืน 3วัน คลอดเหมาจ่าย ที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง เราพร้อมให้การดูแลทั้งคุณแม่และสมาชิกครอบครัวตัวน้อยตลอด 24 ชั่วโมง โดยรับการดูแลโดยกุมารแพทย์ สูตินารีแพทย์พร้อมทั้งพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ช่วงเวลาตั้งครรภ์กระทั่งคลอดบุตรเป็นเวลาคุณภาพ

การดูแลหลังรับบริการ

 • รับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่และรับประทานผักผลไม้ที่มีกากใยป้องกันอาการท้องผูก
 • ละเว้นจากการทำงานหนักหรือยกสิ่งของหนัก
 • งดการมีเพศสัมพันธ์ประมาณ 2 เดือน เพราะหลังจากการคลอดผนังของช่องคลอดอาจจะบาง
 • ถ้าน้ำคาวปลาหลังจาก 2 สัปดาห์แล้วสังเกตน้ำคาวปลายังมีสีแดง ควรเข้าพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ให้คำปรึกษาเพราะอาจจะเกิดการอักเสบ
 • ล้างทำความสะอาดแผลฝีเย็บได้ตามปกติ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแพ็กเกจนี้

 • เข้าพบแพทย์เพื่อประเมินก่อนว่า สามารถเข้ารับบริการได้หรือไม่
 • ทำจิตใจให้สบาย พักผ่อนให้เพียงพอ
 • ผู้ที่จะรับบริการแพ็กเกจนี้ได้ ต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้
       – อายุครรภ์ไม่เกิน 38 สัปดาห์
       – ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
       – กรณีฝากครรภ์มาจากที่อื่น สามารถซื้อแพ็กเกจนี้ได้หากอายุครรภ์ไม่เกิน 38 สัปดาห์

ค่าใช้จ่าย แพ็คเกจ ไม่ครอบคลุมถึงกรณีต่อไปนี้

 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างนอนรอการคลอด (ตั้งแต่แรกรับเป็นผู้ป่วย จนกว่าจะเข้าห้องคลอด)
 • กรณีมารดามีโรคแทรกซ่อนทางอายุรกรรม หรือมารดาที่มีปัญหาทางสุขภาพและอาจก่อให้เกิดภาวะความเสี่ยงสูงในการคลอดบุตร ซึ่งจำเป็นต้องมีคำรักษาเพิ่มเติม
 • ไม่ครอบคลุมกรณีทารกตัวเหลืองและต้องนอนเพื่อส่องไฟ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ และอาหารญาติซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดในราคาปกติ

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สถานที่ : โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เบอร์ติดต่อ 075-808888

แพ็คเกจคลอดธรรมชาติ 2 คืน 3 วัน

ราคา (Price) รวมรายการทั้งแพ็คเกจ 38,888 บาท

รายละเอียด (21 รายการ)
ห้องพัก Standard Room สำหรับมารดา พร้อมอาหาร
ค่าอาหารตามแผนการรักษาของแพทย์
ค่าบริการ สูตินรีแพทย์
ค่าบริการ กุมารแพทย์
ค่าตรวจการทำงานของหัวใจทารก ขณะอยู่ในครรภ์ ระหว่างรอคลอด (NST)
ค่าห้องคลอด ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือในห้องคลอด
รายการตรวจทางห้องปฎิบัติการที่จำเป็นสำหรับมารดาและทารก
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
ตรวจกรุ๊ปเลือด (ABO Grouping, Rh Grouping)
ตรวจเลือดหาภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดในทารก (TSH Screening)
ตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารก
ตรวจคัดกรองการได้ยินสำหรับทารกแรกเกิด (Newborn Hearing Screening Test)
ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นระหว่างอยู่โรงพยาบาล
วัคซีนแรกเกิดป้องกันวัณโรค (BCG)
วัคซีนไวรัสตับอักเสบ บ๊ (Hepatitis B เข็มที่1)
วิตามินเค (ชนิดฉีด) สำหรับทารก
ให้การดูแลมารดา และทารกหลังคลอด
ของใช้สำหรับทารกแรกเกิด ขณะอยู่ในโรงพยาบาล
TTH Gift Set
บริการจัดทำใบสูติบัตร

**    หากต้องการ Upgrade ห้องพัก ทางโรงพยาบาล คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มจากส่วนต่างของค่าห้องพักจากแพ็คเกจ