โปรแกรม Long Covid Small สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด

โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังติดเชื้อโควิด Long Covid (Small)

โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง มีแพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด และกังวลต่อผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อร่างกาย สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิดบางรายอาจมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิม แพ็คเกจ Long Covid ของเรามีบริการตรวจหลายรายการและพร้อมให้คำแนะนำ

โปรแกรม Long Covid Small สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด

โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังติดเชื้อโควิด Long Covid (Small)

โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง มีแพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด และกังวลต่อผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อร่างกาย สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิดบางรายอาจมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิม แพ็คเกจ Long Covid ของเรามีบริการตรวจหลายรายการและพร้อมให้คำแนะนำ

โปรแกรม Long Covid Small สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด

โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังติดเชื้อโควิด Long Covid (Small)

โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง มีแพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด และกังวลต่อผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อร่างกาย สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิดบางรายอาจมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิม แพ็คเกจ Long Covid ของเรามีบริการตรวจหลายรายการและพร้อมให้คำแนะนำ

ติดต่อสอบถ้ามเพิ่มเติม

โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังติดเชื้อโควิด Long Covid (Small)

โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังติดเชื้อโควิด Long Covid (Small)

ราคา (Price) จาก 2,625 บาท เหลือ 888 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังติดเชื้อโควิด Long Covid (Small)

โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังติดเชื้อโควิด Long Covid (Small)

โปรแกรมตรวจ Long Covid Small

โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง มีแพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด และกังวลต่อผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อร่างกาย สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิดบางรายอาจมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิม แพ็คเกจ Long Covid ของเรามีบริการตรวจหลายรายการและพร้อมให้คำแนะนำ

การเตรียมตัวรับบริการ

กรุณาพักผ่อนให้เพียงพอ งดน้ำและอาหาร ก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง โปรแกรมตรวจสุขภาพ Long Covid นี้เหมาะสำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิดและรักษาหายดีแล้ว 4-12 สัปดาห์ขึ้นไป

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแพ็กเกจนี้

 • ระยะเวลารับบริการประมาณ 30-60 นาที ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของผู้รับบริการ
 • ทราบผลได้ภายในวันที่รับบริการ ระยะเวลารอผลอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง
 • ผู้รับบริการสามารถระบุได้ว่าต้องการทราบผลทางโทรศัพท์ หรืออีเมล และสามารถเข้ารับฟังผลด้วยตัวเองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและมีแพทย์เป็นผู้แจ้งผลให้ทราบ

สำหรับอาการ Long Covid ที่มีการสำหรับผู้ติดเชื้อโควิดหลังได้รับเชื้อนาน 4-12 สัปดาห์ มีอาการที่พบได้บ่อย

 • ลิ้นไม่รับรส 
 • จมูกไม่ได้กลิ่น
 • เหนื่อยง่ายอ่อนแรง
 • หายใจติดขัด
 • ปวดศรีษะ
 • ไอเจ็บหน้าอก
 • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
 • ท้องเสีย

เงื่อนไข

 • แพ็คเกจตรวจสุขภาพดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมส่วนลดอื่นๆ ของโรงพยาบาล
 • กรณี ไม่สามารถรับบริการได้ในบางรายการ หรือทุกรายการ โรงพบาบาลขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สถานที่ : โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ,ติดต่อ 075-808888

โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังติดเชื้อโควิด Long Covid (Small)

ราคา (Price) จาก 2,625 บาท เหลือ 888 บาท

รายการตรวจ (12 รายการ)
ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
ตรวจวัดความดันโลหิตและการเต้นของหัวใจ (Blood Pressure/Heart Rate)
ตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI)
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Analysis)
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGOT)
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด (LDL-Cholesterol)
เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)