โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับเพศชายอายุมากกว่า 50 ปี Smart Health Wellness

แผนกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง มีแพ็กเกจตรวจสุขภาพหลากหลายโปรแกรม แบ่งตามเพศและช่วงอายุ มีการตรวจที่แตกต่างกันแบ่งไปตามรายละเอียดของแต่ละโปรแกรม 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับเพศชายอายุมากกว่า 50 ปี Smart Health Wellness

โปรแกรมตรวจสุขภาพนี้เหมาะสำหรับอายุเท่าไร?

สำหรับท่านสุภาพบุรุษทั่วไปสามารถเริ่มตรวจสุขภาพได้ตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป แต่หากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและอยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น มีภาวะน้ำหนักเกิน เป็นโรคอ้วน บุคคลในครอบครัวมีโรคประจำตัว (เบาหวาน มะเร็ง) หรือมีอาการผิดปกติใดๆ ในร่างกาย ก็จำเป็นต้องรีบตรวจสุขภาพประจำปี และควรตรวจสุขภาพซ้ำทุกปี

การเตรียมตัวรับบริการ

กรุณาพักผ่อนให้เพียงพอ งดน้ำและอาหาร ก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแพ็กเกจนี้

  • สำหรับผู้ที่อายุ 50 ปีขึ้นไป
  • ระยะเวลารับบริการประมาณ 2-2.30 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของผู้รับบริการ
  • ทราบผลได้ภายในวันที่รับบริการ ระยะเวลารอผลอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
  • ผู้รับบริการสามารถระบุได้ว่าต้องการทราบผลทางโทรศัพท์ หรืออีเมล และสามารถเข้ารับฟังผลด้วยตัวเองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เงื่อนไข

  • แพ็คเกจตรวจสุขภาพดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมส่วนลดอื่นๆ ของโรงพยาบาล
  • กรณี ไม่สามารถรับบริการได้ในบางรายการ หรือทุกรายการ โรงพบาบาลขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คลินิคตรวจสุขภาพ (Check-up) ระยะเวลาเปิดให้บริการ : 8.00 – 17.00

สถานที่ : โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เบอร์ติดต่อ 075-808888

 

แพ็คเกจตรวจสุขภาพ Smart Health Wellness

จากปกติราคา 11,300 บาท เหลือ 7,888 บาท

รายละเอียด (30 รายการ)
ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ / Physical Examination
ตรวจวัดความดันโลหิตและการเต้นของหัวใจ / Blood Pressure,Heart Rate
ตรวจวัดดัชนีมวลกาย / BMI
วัดรอบเอว / Waist Circumference
ตรวจตาบอดสี / Color Blindness
ตรวจวัดระยะสายตาเบื้องต้น / Visual Acuity
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ / EKG
เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง / Ultrasound Whole Abdomen
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด / CBC
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ / Urine Analysis
ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด / FBS
ตรวจหาค่าเฉลี่ยของค่าน้ำตาลในเลือด / HbA1C
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไตในเลือด / BUN
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไตในเลือด / Creatinline
ตรวจอัตราการกรองของไต / eGFR
ตรวจระดับไขมันในเลือด / Cholesterol
ตรวจระดับไขมันในเลือด / Triglyceride
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด / HDL-Cholesterol
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด / LDL-Cholesterol
ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด / Uric Acid
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ / SGOT
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ / SGPT
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ / Alkaline Phosphatase
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ / AFP
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ / CEA
ตรวจการทำงานต่อมไทรอยด์ / TSH
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก / PSA
สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ / Check Up report
คูปองอาหาร / Food / Coupons