โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

โปรแกรมตรวจสุขภาพโรคหลอดเลือดสมอง

...

แพ็คเกจตรวจสุขภาพโรคหลอดเลือดสมอง ที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สำหรับผู้ที่กังวลหรือมีปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำคำปรึกษาในการป้องกันหรือรักษา