ประกาศงดเยี่ยมผู้ป่วย

CategoriesUncategorised

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ในระลอกที่ 3 ทางโรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง ขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการของทางโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด เนื่องจากการระบาดในรอบนี้นั้น มีแนวโน้มที่จะกระจายไปทั่วและไม่แสดงอาการ

  1. เข้า – ออก โรงพยาบาล โดยจำกัดประตูทางเข้า ทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิก่อนเข้าตัวอาคาร
  2. ผู้ป่วยที่มีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ เข้ารับบริการคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI)
  3. ขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน งดเยี่ยมผู้ป่วย และสามารถเยี่ยมทางโทรศัพท์ วีดีโอคอล หรือวิธีอื่น แทนการเดินทางมาโรงพยาบาล เพื่อลดความเสี่ยง ในการรับเชื้อ

ทางโรงพยาบาลมีความเข้าใจในความไม่สะดวกของท่าน หากแต่ทางโรงพยาบาลขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย ทั้งของตัวท่านเอง บุคคลใกล้ชิด และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เพื่อดูแลสุขภาพของท่านทุกคน

#โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสงยินดีให้บริการ
?โทร : 075-808 888
?LINE OA : https://lin.ee/uGPNbRj
? Web : https://thonburithungsong.com/

Leave a Comments