ปัจจัยเสี่ยงก่อมะเร็งเต้านม

“ มะเร็งเต้านม ภัยเงียบที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิต อันดับต้นๆ ของผู้หญิงไทยและทั่วโลก ในแต่ละปี มีอัตราผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นทุกวัน เพราะฉะนั้นแล้ว หมั่นตรวจเช็คความผิดปกติของร่างกายอยู่เสมอ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเต้านม ”

ปัจจัยเสี่ยง “มะเร็งเต้านม”

  • อายุที่มากขึ้น สูงวัยขึ้นมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้มากขึ้น
  • มีประวัติคนในครอบครัว เช่น มารดา พี่สาว น้องสาว เป็นมะเร็งเต้านม
  • การใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ขาดการออกกำลังกาย ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • ทานยาคุมกำเนิดติดต่อกันนาน 5 ปี ขึ้นไป เพิ่มโอกาสเสี่ยงมะเร็งเต้านม

“ มะเร็งเต้านม ภัยเงียบที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิต อันดับต้นๆ ของผู้หญิงไทยและทั่วโลก ในแต่ละปี มีอัตราผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นทุกวัน เพราะฉะนั้นแล้ว หมั่นตรวจเช็คความผิดปกติของร่างกายอยู่เสมอ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเต้านม ”

ปัจจัยเสี่ยง “มะเร็งเต้านม”

  • อายุที่มากขึ้น สูงวัยขึ้นมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้มากขึ้น
  • มีประวัติคนในครอบครัว เช่น มารดา พี่สาว น้องสาว เป็นมะเร็งเต้านม
  • การใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ขาดการออกกำลังกาย ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • ทานยาคุมกำเนิดติดต่อกันนาน 5 ปี ขึ้นไป เพิ่มโอกาสเสี่ยงมะเร็งเต้านม

สาระน่ารู้อื่นๆ

ปัจจัยเสี่ยงก่อมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม ภัยเงียบที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิต อันดับต้นๆ ของผู้หญิงไทยและทั่วโลก ในแต่ละปี มีอัตราผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นทุกวัน

เตือนไข้หวัดใหญ่ (Influenza)

 โรคที่มากับฝน ไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) ซึ่งจำแนกได้ 3 ชนิด ที่พบมากที่สุด ได้แก่ ชนิด A (H1N1) (H3N2) อาการป่วย มีไข้สูง เบื่ออาหาร ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีน้ำมูกใส ไอแห้งๆ

Edit Template