เตือนไข้หวัดใหญ่ (Influenza)

เตือนไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ระบาดมาก #วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์
ทำไมต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี

  • ลดอัตราการเจ็บป่วยรุนแรง
  • ลดการแพร่เชื้อ
  • ลดภาวะแทรกซ้อน
  • กระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย

       โรคที่มากับฝน ไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) ซึ่งจำแนกได้ 3 ชนิด ที่พบมากที่สุด ได้แก่ ชนิด A (H1N1) (H3N2)
อาการป่วย มีไข้สูง เบื่ออาหาร ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีน้ำมูกใส ไอแห้งๆ
การแพร่ติดต่อแพร่กระจายโดยการไอหรือจามรดกัน การสัมผัสสิ่งของเครื่องใช้ร่วมกัน โดยเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางจมูก ตา ปาก
การป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปิดจมูก ปาก เมื่อไอ หรือจาม ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ เลี่ยงสถานที่ คนหนาแน่น หยุดเรียน หยุดงาน พักรักษาตัวอยู่บ้าน
เสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ราคา 499 บาท

เตือนไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ระบาดมาก #วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์ ทำไมต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี

  • ลดอัตราการเจ็บป่วยรุนแรง
  • ลดการแพร่เชื้อ
  • ลดภาวะแทรกซ้อน
  • กระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย

       โรคที่มากับฝน ไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) ซึ่งจำแนกได้ 3 ชนิด ที่พบมากที่สุด ได้แก่ ชนิด A (H1N1) (H3N2) อาการป่วย มีไข้สูง เบื่ออาหาร ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีน้ำมูกใส ไอแห้งๆ การแพร่ติดต่อแพร่กระจายโดยการไอหรือจามรดกัน การสัมผัสสิ่งของเครื่องใช้ร่วมกัน โดยเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางจมูก ตา ปาก การป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปิดจมูก ปาก เมื่อไอ หรือจาม ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ เลี่ยงสถานที่ คนหนาแน่น หยุดเรียน หยุดงาน พักรักษาตัวอยู่บ้าน เสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ราคา 499 บาท

สาระน่ารู้อื่นๆ

ปัจจัยเสี่ยงก่อมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม ภัยเงียบที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิต อันดับต้นๆ ของผู้หญิงไทยและทั่วโลก ในแต่ละปี มีอัตราผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นทุกวัน

เตือนไข้หวัดใหญ่ (Influenza)

 โรคที่มากับฝน ไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) ซึ่งจำแนกได้ 3 ชนิด ที่พบมากที่สุด ได้แก่ ชนิด A (H1N1) (H3N2) อาการป่วย มีไข้สูง เบื่ออาหาร ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีน้ำมูกใส ไอแห้งๆ

Edit Template